Vladimir Džinović

  • Kvalifikacije: doktor psihologije, sertifikovani psihoterapeut

  • Afilijacija: Institut za pedagoška istraživanja, Udruženje konstruktivista Srbije

  • Kontak: +381-63-836- 9903 vdzinovic@rcub.bg.ac.rs

Obrazovanje

Diplomirao na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2002. godine. Magistrant je pomenutog univerziteta. U obrazovna postignuća ubraja se Diploma iz konstruktivističke psihoterapije i savetovanja, koju je stekao u Udruženju konstruktivista Srbije 2006. godine.

Radno Iskustvo

Radio kao psiholog – stručni saradnik u XV beogradskog gimnaziji 2002 – 2004 godine. Od 2004. godine je saradnik – pripravnik u Institutu za pedagoška istraživanja. Od 2005. godine radi, u svojstvu spoljnog saradnika, kao kvalitativni istraživač u marketinškoj agenciji GfK. Takođe, radi kao konstruktivistički psihoterapeut.

Profesionalno Intresovanje

U svom naučnom i profesionalnom radu oslanja se, najviše, na tri teorijska i metodološka izvora: Kelijevu teoriju ličnih konstrukata, poststrukturalizam Mišela Fukoa i „novu filozofiju jezika” Vitgenštajna i Bahtina. Zainteresovan je za mogućnosti primene različitih kvalitativnih metoda i tehnika u društvenim naukama, posebno u obrazovanju. Naročito je zainteresovan za genealošku analizu obrazovnih disciplinujućih tehnologija i diskursa subjektivnosti.

Članstva u udruženjima

Udruženje konstruktivista Srbije (UKS)
European Constructivist Therapy Network (ECTN)
Savez društava psihoterapeuta Srbije

Knjige

Izabrani Radovi

Džinović, V. (2004). Biti neuspešan u školi je izbor, u: S. M. Nahod i S. Joksimović (prir.): Znanje i postignuće (178-188). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
Džinović, V. i Malinić, D. (2004). Položaj neuspešnog učenika u mreži odnosa u školi, u: S. Krnjajić (prir.): Socijalno ponašanje učenika (171-192). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
Džinović, V. (2005). Škola kao pluralistička zajednica naučnih i vaspitnih diskursa, u: S. Joksimović (prir.): Vaspitanje mladih za demokratiju (94-111). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
Džinović, V., Pavlović, J. i Stojnov, D. (2006). Opredeljenje za neuspeh u školi kao vid opiranja vršenju moći. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 38(1), 124-150.
Pavlović, J., Džinović, V. i Milošević, N. (2006). Teorijske pretpostavke diskurzivnih i narativnih pristupa u psihologiji. Psihologija, 39(4), 365-382.
Pavlović, J. i Džinović, V. (2007): Fokus grupe: od prikupljanja podataka do kritičke pedagoške prakse, Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 39(2), 289 – 308.
Stojnov, D., Džinović, V. & Pavlović, J. (2008): Kelly meets Foucault: Choosing School Underachievement as a Resistance to Power. Papers from 8th International Conference of EPCA, Kristianstadt, Sweden.
Stojnov, D., Džinović, V. & Pavlović, J.(2008): Kelly meets Foucault: understanding school underachievement. Journal of Constructivist Psychology.
Džinović, V. (2008): Genealogija i obrazovanje za kritičkog subjekta, u: D. Stojnov (prir.): Metateorijske osnove kvalitativnih istraživanja (201 – 218). Beograd: Zepter.
Džinović, V. (2009): Izazovi evaluacije seminara na osnovu iskustva nastavnika, u: Đ. Komlenović, D. Malinić i S. Gašić-Pavišić (prir.): Kvalitet i efikasnost nastave (321 – 333). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
Džinović, V. (2009): Using focus groups to give voice to school underachievers, Journal of the Institute for Educational Research, 41(2), 284 – 296.
Džinović, V. (2010): Principi podsticanja indvidualne promene u profesionalnom razvoju nastavnika, u: N. Polovina i J. Pavlović (prir.): Teorija i praksa profesionalnog razvoja nastavnika (147 – 170). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.

Vladimir Džinović

Obrazovanje

Diplomirao na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2002. godine. Magistrant je pomenutog univerziteta. U obrazovna postignuća ubraja se Diploma iz konstruktivističke psihoterapije i savetovanja, koju je stekao u Udruženju konstruktivista Srbije 2006. godine.

Radno Iskustvo

Radio kao psiholog – stručni saradnik u XV beogradskog gimnaziji 2002 – 2004 godine. Od 2004. godine je saradnik – pripravnik u Institutu za pedagoška istraživanja. Od 2005. godine radi, u svojstvu spoljnog saradnika, kao kvalitativni istraživač u marketinškoj agenciji GfK. Takođe, radi kao konstruktivistički psihoterapeut.

Profesionalno Intresovanje

U svom naučnom i profesionalnom radu oslanja se, najviše, na tri teorijska i metodološka izvora: Kelijevu teoriju ličnih konstrukata, poststrukturalizam Mišela Fukoa i „novu filozofiju jezika” Vitgenštajna i Bahtina. Zainteresovan je za mogućnosti primene različitih kvalitativnih metoda i tehnika u društvenim naukama, posebno u obrazovanju. Naročito je zainteresovan za genealošku analizu obrazovnih disciplinujućih tehnologija i diskursa subjektivnosti.

Članstva u udruženjima

Udruženje konstruktivista Srbije (UKS)
European Constructivist Therapy Network (ECTN)
Savez društava psihoterapeuta Srbije

Knjige

Izabrani Radovi

Džinović, V. (2004). Biti neuspešan u školi je izbor, u: S. M. Nahod i S. Joksimović (prir.): Znanje i postignuće (178-188). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
Džinović, V. i Malinić, D. (2004). Položaj neuspešnog učenika u mreži odnosa u školi, u: S. Krnjajić (prir.): Socijalno ponašanje učenika (171-192). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
Džinović, V. (2005). Škola kao pluralistička zajednica naučnih i vaspitnih diskursa, u: S. Joksimović (prir.): Vaspitanje mladih za demokratiju (94-111). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
Džinović, V., Pavlović, J. i Stojnov, D. (2006). Opredeljenje za neuspeh u školi kao vid opiranja vršenju moći. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 38(1), 124-150.
Pavlović, J., Džinović, V. i Milošević, N. (2006). Teorijske pretpostavke diskurzivnih i narativnih pristupa u psihologiji. Psihologija, 39(4), 365-382.
Pavlović, J. i Džinović, V. (2007): Fokus grupe: od prikupljanja podataka do kritičke pedagoške prakse, Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 39(2), 289 – 308.
Stojnov, D., Džinović, V. & Pavlović, J. (2008): Kelly meets Foucault: Choosing School Underachievement as a Resistance to Power. Papers from 8th International Conference of EPCA, Kristianstadt, Sweden.
Stojnov, D., Džinović, V. & Pavlović, J.(2008): Kelly meets Foucault: understanding school underachievement. Journal of Constructivist Psychology.
Džinović, V. (2008): Genealogija i obrazovanje za kritičkog subjekta, u: D. Stojnov (prir.): Metateorijske osnove kvalitativnih istraživanja (201 – 218). Beograd: Zepter.
Džinović, V. (2009): Izazovi evaluacije seminara na osnovu iskustva nastavnika, u: Đ. Komlenović, D. Malinić i S. Gašić-Pavišić (prir.): Kvalitet i efikasnost nastave (321 – 333). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
Džinović, V. (2009): Using focus groups to give voice to school underachievers, Journal of the Institute for Educational Research, 41(2), 284 – 296.
Džinović, V. (2010): Principi podsticanja indvidualne promene u profesionalnom razvoju nastavnika, u: N. Polovina i J. Pavlović (prir.): Teorija i praksa profesionalnog razvoja nastavnika (147 – 170). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.