Constructvist Meet-up

Budući da su zbog pandemije Covida-19 mnoge konferencije otkazane, konstruktivistička zajednica okrenula se altrenativnim načinima interakcije sa kolegama i zainteresovanom publikom. Kao odgovor na datu situaciju, nastaju Constructivist Meet-up Series.
Ovaj projekat sastoji se od predavanja i radionica koje se, oslanjajući se na teoriju ličnih konstrukata, bave političkim, ekonomskim, obrazovnim, zdravstvenim, interpersonalnim, kao i drugim problemima, sa kojima se trenutno kao društvo susrećemo. Program projekta činiće naizmenična online predavanja u trajanju od 90 minuta i radionice od 2 sata, održavani na svake dve sedmice, počev od septembra 2020. pa sve do marta 2021. godine. Učešće na pomenutom događaju je besplatno i odvijaće se preko Zoom platforme.
Detaljnije o programu Constructivist Meet-up Series možete pronaći na sledećem linku: https://www.constructivistmeetup.org/schedule