Centar za edukaciju

Programi iz konstruktivističke psihoterapije i savetovanja

Centar organizuje specijalizovanu edukaciju u oblasti psihološkog savetovanja i psihoterapije. Edukacija se sprovodi na bazičnom (uvodnom) i diplomskom (naprednom) nivou.

Ovi programi rade se pod kišobranom Saveza društava psihoterapeuta Srbije (SDPS) i Evropske Asocijacije za Psihoterapiju (EAP), tj. Udruženja psiholoških savetnika Srbije (UPSS) i Evropske Asocijacije za Savetovanje (EAC). Pored toga, UKS organizuje edukaciju prilagođenu specifičnim obrazovnim potrebama pojedinaca grupa ili organizacija (iskustvene radionice, predavanja, seminari itd.).

U okviru Centra za edukaciju nalazi se i Diplomski odbor koji sačinjavaju Prof. dr Dušan Stojnov (predsednik) i mr Marina Pavlović.

Programi iz konstruktivističke psihoterapije i savetovanja

Centar organizuje specijalizovanu edukaciju u oblasti psihološkog savetovanja i psihoterapije. Edukacija se sprovodi na bazičnom (uvodnom) i diplomskom (naprednom) nivou.

Ovi programi rade se pod kišobranom Saveza društava psihoterapeuta Srbije (SDPS) i Evropske Asocijacije za Psihoterapiju (EAP), tj. Udruženja psiholoških savetnika Srbije (UPSS) i Evropske Asocijacije za Savetovanje (EAC). Pored toga, UKS organizuje edukaciju prilagođenu specifičnim obrazovnim potrebama pojedinaca grupa ili organizacija (iskustvene radionice, predavanja, seminari itd.).

U okviru Centra za edukaciju nalazi se i Diplomski odbor koji sačinjavaju Prof. dr Dušan Stojnov (predsednik) i mr Marina Pavlović.

Uvodni kurs

Obuhvata ciklus bazičnih predavanja iz oblasti konstruktivističke metateorije i prakse savetovanja i psihoterapije.

a

Uvodni Kurs

Uvodni kurs iz konstruktivističke psihoterapije traje 64 časa i održava se u osam osmočasovnih seansi ili dva puta mesečno tokom četiri meseca, ili jednom mesečno u periodu od osam meseci. Cilj ovog kursa jeste uvodno upoznavanje polaznika sa osnovama konstruktivističkog pogleda na svet i primenom konstruktivizma u psihoterapiji.
Program uvodnog kursa

Diplomski Kurs

Diplomski kursevi nude napredne programe za sticanje sertifikata konstruktivističkog psihoterapeuta

a

Diplomski Kurs

Diplomski kurs iz konstruktivističke psihoterapije namenjen je sticanju diplome psihoterapeuta u oblasti konstruktivističke psihoterapije. Kurs je namenjen diplomiranim psiholozima, lekarima, socijalnim radnicima, pedagozima, defektolozima, sociolozima ili srodnim strukama i njihovim apsolventima u skladu sa standardima Evropskog udruženja za psihoterapiju (EAP).
Program diplomskog kursa za psihoterapeute

Kurs za sticanje sertifikata konstruktivističkog savetnika

odnosno za sticanje sertifikata konstruktivističkog savetnika

a

Kurs za sticanje sertifikata konstruktivističkog savetnika

Diplomski kurs za savetnika namenjen je sticanju diplome u oblasti konstruktivističkog savetovanja. Kurs je namenjen fakultetski obrazovanim ljudima i osobama zainteresovanim za sticanje zvanja savetnika u skladu sa standardima Evropskog udruženja za savetovanje (EAC).
Program diplomskog kursa za savetnike

Kontakt osoba: Prof dr Dušan Stojnov

Kontakt osoba: Prof dr Dušan Stojnov