Izveštaj sa radionice Heder Moran

U subotu i nedelju 30. i 31. marta 2019. je nastavljena tradicija ugošćavanja eminentnih inostranih predavača. Održana je radionica Heder Moran na temu rada sa decom. Na radionici smo se upoznali sa nekim inovativnim tehnikama koje mogu biti korisne u našem daljem radu i unapredili znanje o radu sa decom.Takođe, gošća je još jednom pokazala da je konstruktivistička terapija izuzetno efikasna u radu sa decom. Ovim putem joj se zahvaljujemo na vremenu i vrlo korisnoj radionici.

Heder Moran je psihološkinja i konstruktivistička terapeutkinja sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom. Skoro 40 godina radi sa decom, njihovom porodicom i učiteljima. Počela je svoju karijeru kao socijalni radnik i kao učitelj u specijalnoj školi za decu sa socijalnim, emotivnim i bihejvioralnim poteškoćama. 1989. postaje edukativni psiholog u Lesteru, a zatim u Koventriju. Od 1998. je klinički psiholog u specijalističkoj službi za mentalno zdravlje.

Evo nekih delova njenog rada:

„Keli tvrdi da je najbolji način da terapeut otkrije koji problem neko misli da ima je da tu osobu i pita, s obzirom na to da je ona ekspert u poznavanju sopstvene ličnosti. Izazov je pitati osobu na takav način da ona može dati zaista lični odgovor, umesto odgovora koji bi odgovarao nekom očekivanom okviru. Očigledno je teško na taj način raditi s decom jer obrazovni sistemi u društvu ne ohrabruju lično mišljenje kod dece. Nije socijalno prihvatljivo za dete reći da je njegov učitelj dosadan ili da dete misli da je njegova majka nasilna. U konstruktivističkom pristupu, ovakvi komentari se shvataju kao detetova konstrukcija, pre nego kao istina ili laž. Terapeutova konstrukcija će možda biti različita od detetove, ali ne nužno istinita. Ključni faktor konstruktivističkog pristupa je „proveravanje“ sa detetom o tome šta terapeut misli da dete želi da kaže. Ton diskusije treba da bude znatiželjan i istraživački i terapeut treba da napravi svesni napor u učenju klijentovog jezika.

“Moran, H. (2006) A very personal assessment: Using a Personal Construct Psychology assessment technique (Drawing the Ideal Self) with young people with ASD to explore the child’s view of the self. Good Autism Practice, 7(2)