KONSTRUKTIVISTIČKI DANI I JEDNA NOĆ

Tokom vikenda 25. i 26.maja ove godine, održana je prva rezidentna letnja škola UKS-a sa nazivom „Konstruktivistički dani i jedna noć“ (KDI1N). U ambijentu vojvođanskog salaša edukatori i edukanti izložili su svoje ideje o radovima za predstojeći kongres i podelili sa kolegama svoj dosadašnji rad. Sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da je odziv bio masovan, jer je u radu škole učestvovalo preko pedeset osoba. Osnovna ideja ovog skupa –koja je nesumnjivo uspešno realizovana–bila je da edukanti izlože svoje ideje koje bi prezentovali kao radove ili radionice na predstojećem kongresu EPCA. Ali i da u isto vreme prodiskutuju ove ideje sa ostalim edukantima i edukatorima.

Prvog dana, Prof. Dušan Stojnov je otvorio skup, a Vladimir Džinović i Milan Damjanac prikazali su svoje elaboracije tehnike Konstruktivističkog rolograma, koju je nekoliko godina ranije osmislio prof. Stojnov. Kolege Vladimir Džinović i Milan Damjanac su tu tehniku predstavili na jedan nov i drugačiji način. Posle toga, profesor Stojnov održao je izlaganje sa temom Metafora trgovačkog diskursa u konstruktivističkoj psihoterapiji.

Drugog dana skupa fokus je bio na izlaganjima edukanata. Izloženo je sedamnaest inspirativnih, kako samostalnih, tako i grupnih radova koji su tematskom raznolikošću dali inspiraciju i veliki podsticaj brojnijem učešću edukanata iz Srbije na predstojećem kongresu evropske asocijacije za psihologiju ličnih konstrukata (EPCA) koji će se održati tokom jula 2020. godine. U prilogu su fotografije izlaganja kao i naslovi tema koje su pokrenute od strane edukanata.