Novi predsednik na čelu George Kelly Society

Prvi predsednik George Kelly Society-a, od 2016. godine pa do danas, bio je Franz Epting. Sada se Franz povlači i svoje mesto prepušta Davidu Winteru, koji je do sada bio na funkciji zamene predsednika.
Nema osobe koja bi bolje predstavljala GKS od Franza Eptinga poslednjih 5 godina. Epting je još kao PhD student šezdesetih godina imao čast da upozna Džordža Kelija. Svoj dug i bogat profesionalni život posvetio je izučavanju psihologije ličnih konstrukata na Univerzitetu Florida, gde je i radio. Redovno je davao svoj doprinos na Internacionalnim PCP Kongresima, a njegovi radovi pokrivali su čitav spektar tema, uključujući REP Grid tehnike, Fixed role u terapiji, konstruisanje smrti i filozofske aspekte Kelijeve teorije. Čak i sada, u penziji, posvećen je pisanju Kelijeve biografije, koju uskoro privodi kraju. Pre pomenute pozicije, vršio je dužnost predsednika divizije humanističke psihologije pri Američkoj Psihološkoj Asocijaciji, a bio je i u predsedavajućem veću Psiholoških savetodavnih trening programa u SAD-u.
Prvi predsednik George Kelly Society-a, od 2016. godine pa do danas, bio je Franz Epting. Sada se Franz povlači i svoje mesto prepušta Davidu Winteru, koji je do sada bio na funkciji zamene predsednika.