Obaveštenje o aprilskoj radionici

U uslovima karantina UKS pronalazi nove vidove regularnog obavljanja edukacija i u tom cilju se prelazi na alternativne metode rada, u skladu sa situacijom. Jedna od njih je online radionica, koju ćemo održati 25. i 26. aprila. Tema radionice će biti konstruktivistički rologram, gde ćemo se putem web aplikacija i uz saradnju sa edukantima potruditi da prikažemo kako rologram funkcioniše i kakva je njegova primena. Kontruktivistički rologram je tehnika koja se može koristiti na više načina. Pričaćemo o ulozi konstruktivističkog rolograma u terapiji, šta konstruktivistički rologram jeste, kako se zadaje i šta se sve može dobiti od terapijskog materijala konstruktivističkim rologramom, odnosno načina na koji možemo da ga implementiramo. Vidimo se 25. i 26.

Udruženje Konstruktivista Srbije