CONSTRUCTIVISM AND COVID-19 TEMATSKI BROJ ČASOPISA JOURNAL OF CONSTRUCTIVIST PSYCHOLOGY

Ugledni naučni časopis koji je posvećen temama iz konstruktivističke psihologije objavio je poziv autorima za dostavljanje naučnih radova koji se bave pandemijom virusa SARS-CoV2 iz ugla konstruktivizma – „Constructivism and COVID-19“. Dolaze u obzir empirijska istraživanja, studije slučaja, teorijska objašnjenja i naučne analize, koje doprinose razumevanju različitih psiholoških aspekata pandemije.

Journal of Constructivist Psychology očekuje kraće radove, 5-20 strana, pripremljene prema APA standardima (https://apastyle.apa.org). Rukopisi bi bili po ubrzanoj procedure recenzirani i objavljivani. Autori bi bili pozvani da uzmu učešće i kao recenzenti drugih rukopisa, sa rokom od 7 do 10 dana za recenziranje svakog od prispelih radova.

Ukoliko ste zainteresovani, molimo Vas da svoj rad pošaljete na https://mc.manuscriptcentral.com/jconpsy. Važno je da tom prilikom napomenete da je rad za posebni broj časopisa „Constructivism and COVID-19“.

Udruženje konstruktivista Srbije