Prekid saradnje sa dr Vladimirom Džinovićem

Upravni odbor Udruženja konstruktivista Srbije doneo je jednoglasnu odluku o prekidu svake dalje saradnje sa dr Vladimirom Džinovićem zbog grubog kršenja etičkih normi i ugrožavanja profesionalnog ugleda Udruženja.