Kongres Saveza društava psihoterapeuta Srbije

Na kongresu Saveza društava psihoterapeuta Srbije učestvovale su i naše kolege i koleginice. Kongres je omogućio kolegama sa različitih modaliteta da razmene znanja, veštine i iskustava. Ovo je bila i prilika za učesnike da čuju više o konstruktivističkoj metateoriji i terapijskom pristupu, pa su izlaganja o konstruktivizmu bila veoma posećena i zapažena. Milan Damjanac je održao radionicu pod nazivom Priča o sebi iz ugla straha i budućeg poželjnog i nepoželjnog „Ja“ u okviru koje je predstavio osnove konstruktivističkog pristupa, shvatanje krivice i pretnje, kao i način da se klijentu pristupi kroz ideju o izboru između polova konstrukata. Pored ovoga i, kolega Damjanac je održao i dva usmena izlaganja: Identitet iz ugla psihologije ličnih konstrukata, u okviru kojeg je predstavio ideje osnovnog postulata, metanarativa, životne i sržne uloge i metaforu čoveka-naučnika; i Odnos između slobode, usamljenosti i psihoterapije, u kojem je govorio o izazovima terapije danas, kao i o konstruktivističkoj poziciji u okviru poimanja lične odgovornosti i potencijala promene.

Slađana Živković održala je usmeno izlaganje na temu Terapija dodirom u konstruktivističkoj psihoterapiji – veća sloboda ili sudar svetova? u okviru kojeg je govorila o mogućnostima i preprekama integracije konstruktivističkog terapijskog pristupa i Rozen metode. Nadamo se da ćemo ubuduće kolegama sa drugih terapijskih pravaca i studentima humanističkih nauka predstaviti još više interesantnih konstruktivističkih ideja.