Psihologija ličnih konstrukata radu sa starim osobama
Radionica koju vodiSally Robbins
UKS, 25-26 novembar, 2017

Dvodnevna jesenja radionica ove godine nudi izuzetnu priliku da razvijete konstruisanje kasnijeg perioda u životu, da se upoznate sa teškoćama koje ljudi najčešće susreću u svojoj starosti, kao i da elaborišete načine pomoću kojih je moguće pomoći im da izađu na kraj sa njima. U radionici će se praktične vežbe smenjivati sa prezentacijama iz teorije, rezultatima istraživanja i praksom u radu.

Sally Robbins je klinički psiholog i akreditovani PLK terapeut koja radi u Velikoj Britaniji. U svojoj 36 godina dugoj karijeri bila je zaposlena u Britanskom nacionalnom zdravstvenom sistemu u kome je obavljala dužnost predsedavajućeg u nacionalnoj organizaciji za rad sa starijim licima. U poslednje vreme, Sally radi kao klinički psiholog i psihoterapeut u privatnoj praksi, uglavnom sa starijim ljudima. Objavila je niz članaka u časopisima i prezentacija na kongresima koje su u najvećem broju posvećene radu sa starijim osobama iz perspektive psihologije ličnih konstrukata, i angažovana je u predavanjima iz kliničke psihologije i terapijskoj edukaciji iz psihoterapije ličnih konstrukata.