Dobro došli na sajt Udruženja konstruktivista Srbije

UKS je prvo udruženje u našoj zemlji isključivo posvećeno izučavanju konstruktivističke teorije i prakse. Konstruktivizam je savremeni pravac u društvenim naukama, koji obuhvata teoriju i metodologiju kreativne promene ličnih i grupnih značenja kroz odnos uvažavanja i saradnje. Posvećeni smo istraživanju, razvoju i primeni konstruktivističkih ideja u radu sa pojedincima, porodicama, zajednicama i organizacijama. U saradnji sa agencijom „Konstrukt“ i studijom „Heterotopija“ organizujemo pružanje ekspertskih usluga u oblasti psihoterapijske edukacije, savetovanja i psihoterapije, doživotnog obrazovanja, savetovanja organizacija i facilitacije promene u organizacijama. Nadamo se da će konstruktivističke ideje sa kojima ćete se upoznati na ovom sajtu biti inspirativne i doprineti Vašem ličnom i profesionalnom razvoju.