UKS u ReSPA

Tokom marta i aprila, prof. Stojnov je napravio radnu posetu veoma interesantnoj ustanovi – Regionalnoj škola za javnu administrasciju (Regional school for Public Administration ili skraćeno ReSPA) koja se nalazi u Danilovrgradu.

Dva celodnevna treninga bila su izvanredna prilika da se u veoma responzivnoj atmosferi radi sa članovima ReSPA na pitanjima vođstva, načina upravljanja, tim bildinga i prevenciji konflikata

Više o ReSPA: http://www.respaweb.eu