XXI INTERNACIONALNI KONGRESPSIHOLOGIJE LIČNIH KONSTRUKATA

UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE, HATFIELD, UK

U periodu od 15. do 17- jula 2015. godine, na Hertfordšajrskom univerzitetu pored gradića Hatfilda I St. Albansa (u neposrednoj blizini Londona), održaće se XXI internacionalni kongres psihologije ličnih konstrukata, koji organizuju Prof. David WinterI Nick Reed.

Sajtu kongresa, na kome možete se nalaze svi tehničie detalji i prvi poziv za radove) možete pristupiti preko sledećeg linka: XXI INTERNACIONALNI KONGRESPSIHOLOGIJE LIČNIH KONSTRUKATA