Tokom maja i juna ove godine, u porstorijama Udruženja konstruktivista Srbije održan je edukativni seminar za zaposlene u Yucom-u. Usled nedostatka profesionalnog iskustva koje imaju pripadnici pomažućih profesija (psiholozi, psihoterapeuti, psihijatri) često se dešava da u radu sa osobama kojima su uskraćena ljudska prava dolazi do usložnjavanja i opterećenja uloge pravnika od kojih se očekuje ne samo da vode računa o pravnim aspektima svojih klijenata, već i da se pobrinu za njihove psihološke potrebe. Ova opterećenja ne samo da izazivaju osećanje krivice i stresa, već često dovode i do pregorevanja (koje je dobro poznato svim pripadnicima pomažućih profesija). Zbog toga je zaposlenima u Yucom-u pružen niz treninga koji im je pomogao da osveste razne aspekte psiholoških procesa koji se odvijaju između njih i klijenata sa uskraćenim ljudskim pravima (kao što su to prevelika očekivanja, fokusiranja zavisnosti, neosvešćene potrebe, stečene bespomoćnosti, strepnje, osećaj krivice itd).

Program UKS je zaposlenima u Yucom-u pomogao da opojme i imenuju probleme sa kojima rade. Najveći dobici edukativnog programa po mišljenju koleginica iz Yucom-a ogledaju se u sledećim veštinama: vođenje računa o sebi; jasnije definisanje uloga; olakšano delegiranje dužnosti i kontrola osećanja krivice. Prilike koje su se posle programa ukazale su prepoznate kao mogućnost da se za manje vremena uradi više posla i da se kvalitet postiže paralelno sa negovanjem standarda i stalnim vođenjem računa o sagorevanju.

Program je protekao u intenzivnom tempu i kreativnoj i živopisnoj atmosferi.