Meet up „Using playfulness as a complement to facilitate Constructive Alternativism“

Četvrti konstruktivistički susret u online formatu održan je 15. oktobra. Izabrani predavač ovog puta bio je dr Robert Wright, profesor sa univerziteta u Hong Kongu.
Procter i Winter stavljaju fokus na ključne odnose, koji formiraju kontekst u kome se odvijaju čovekovi problemi. Knjiga nudi postupne opise terapeutove procene i metoda u radu sa individuama, porodicama ili grupama. Pored toga, pruža uvid u filozofske korene ovog pristupa, mogućnosti za primene u praksi i povezivanje sa drugim modalitetima, kao zasnovanost na primerima.
Dr Wright predstavio je svoju metodu, koja se koristi u različitim oblastima i profesijama sa ciljem rešavanja „nerešivih“ problema, pod nazivom „Staying F.O.C.U.S.E.D.“. Ova metoda proizišla je iz teorije ličnih konstrukata i Kelijevog shvatanja da niko ne mora biti zatočenik svoje sudbine. Upravo zato se koristi u različitim sektorima, poput menadžmenta, turizma ili medicine, kako bi otvorila alternativne puteve za rešavanje nekog problema, onda kada se naiđe na prepreku.
Metoda „Staying F.O.C.U.S.E.D.“ predstavlja akronime za 7 slova tj. 7 aspekata koje je potrebno uvažiti tokom sagledavanja alternativa za neko rešenje. Profesor je demonstrirao njihovu primenu kroz korišćenje kocki, sa ispisanim različitim pitanjima, koja učesnike treba da podstaknu na razmišljanje u drugačijim i novim pravcima.
Drugi deo ovog susreta omogućio je diskusiju o mogućnostima primene predstavljene metode, ali i celokupnog konstruktivnog alternativizma, u različitim profesijama i poljima.
Više informacija o ovoj temi možete pronaći na sledećoj stranici: