Facebook grupa: Udruženje konstruktivista Srbije

Udruženje konstruktivista Srbije dobilo je svoju grupu na Facebook-u, najpopularnijoj web stranici namenjenoj povezivanju i umrežavanju ljudi. Grupa je otvorenog karaktera i predstavlja mesto za razmenu ideja, pitanja, informacija, iskustava, fotografija, linkova i drugih relevantnih sadržaja. Grupa predstavlja još jedan medijum komunikacije imeđu ljudi koje zanima teorija ličnih konstrukata, a član može postati svako ko ima profil na Facebook stranici. Za prečicu do grupe, sledite: