IZVEŠTAJ SA 10. MEĐUNARODNOG KONGRESA EVROPSKE ASOCIJACIJE ZA LIČNE KONSTRUKTE (EPCA) U BEOGRADU

9. aprila 2010. u sali za konferencije Beogradska panorama, u hotelu Palas u Beogradu, prof. dr Dušan Stojnov, osnivač i predsednik Udruženja kontruktivista Srbije otvorio je 10. Međunarodni kongres Evropske asocijacije za lične kontrukte poželevši dobrodošlicu učesnicima kongresa, čija je tema bila U korak sa budućnošću: TLK u svetu koji se ubrzava. U skladu sa temom kongresa, pozdravni govor predstavljao je nostalgični osvrt na proteklo vreme i prisećanje na prethodne kongrese.

Tokom plenarnog sastanka, Miler Mer je učesnicima kongresa predstavio svoje viđenje uloge psihologa u svetu koji se menja.

Sa približno 140 učesnika iz Srbije, Italije, Velike Britanije, Turske, Češke, Irske i Nemačke, kongres je bio sačinjen od bogatog programa radionica, istraživanja, diskusija i kulturnih događanja. Studenti domaćini su u svakom trenutku bili spremni da učesnicima pruže pomoć i olakšaju logistiku kongresa. Raznolike teme vezane za TLK učinile su sadržaj kongresa bogatim, i kretale se od psihoterapije i kliničkih primena preko filozofskih postavki Kelijeve teorije, do primena u obrazovanju, kros-kulturalnih implikacija i kočinga. Tokom tri i po dana, predstavljeno je 43 rada i održano 7 radionica

Prvi dan kongresa završen je panoramskim krstarenjem Dunavom. U neformalnoj atmosferi, uz panoramu Beograda u pozadini, učesnici su uživali u novim poznanstvima i ponovnim susretima deleći jedinstveno konstruktivističko iskustvo.

 

Drugi dan kongresa imao je ispunjen program, uz dve radionice i 16 radova predstavljenih u 3 kongresne sale, i završio se radionicom koju su vodili prof. dr Dušan Stojnov, Meri Frensis i Masimo Đilberto na temu Antropologija obrazovanja: hiperbojeski nasuprot mediteranskom pristupu obrazovanju i prezentacijom Mediteranskih susreta, projekta letnjih škola i radionica koji je, u ime Evropske mreže za konstruktivističku obuku (ECTN) predstavila Meri Frensis. Ova mreža obuhvata psihoterapijske škole iz Italije, Velike Britanije, Češke i Srbije.

 

Dan je završen gala večerom, uz srpske specijalitete u jednom od čuvenih beogradskih restorana.

Sledeći dan bio je ispunjen različitim aktivnostima – predstavljen je 21 rad, dve radionice i dve panel diskusije, utemeljeni su planovi za sledeći međunarodni kongres, koji će biti održan 2012. godine u Dablinu, Irskoj. Češka konstruktivistička grupa je ponudila da bude domaćin kongresa 2014. godine.

Poslednjeg dana predstavljeno je još 6 radova, posle čega je domaćin, prof. dr Dušan Stojnov zvanično zatvorio kongres. Na poslovnom sastanku Evropske asocijacije za lične konstrukte, osnovna funkcija ove asocijacije je redefinisana tako da obuhvata sponzorisanje kongresa i promovisanje transnacionalnih inicijativa, kao što su letnje škole i radionice, kao svoju primarnu delatnost.

Na kraju kongresa, moze se zaključiti da budućnost TLK izgleda uzbudljivo i obećavajuće. Sa mnoštvom primena, iskustva i novih kreativnih ideja, kroz povezivanje i međunarodnu saradnju, TLK počiva na snažnim osnovama koje će osigurati njenu poziciju u savremenom svetu koji se rapidno menja i konstantno ubrzava.