IZVEŠTAJ SA EVROPSKOG KONGRESA U LONDONU

IX konferencija Evropske asocijacije za lične konstrukte ove godine je održana u Londonu od 29. juna do 1. jula, okupivši evropske konstruktiviste i socijalne konstrukcioniste na kampusu londonskog univerziteta Queen Mary. Ovaj događaj, koji se organizuje u dvogodišnjim intervalima, formalni je susret ljudi koji primenjuju teoriju ličnih konstrukata u različitim profesionalnim kontekstima.

 

Kao uvod u konferenciju, 28. juna prof. dr Robert Nimajer održao je celodnevnu radionicu na temu “Gubitak, patnja i potraga za značenjem”. Cilj radionice bilo je razmatranje gubitka kao prekida u životnom narativu kao i strategija za facilitiranje rekonstrukcije značenja u kontekstu rada sa gubitkom.

 

Konferencija je bila usmerena na evoluciju teorijske misli i prakse u teoriji ličnih kostrukata i obuhvatala je prezentacije emprijskih i teorijskih radova, iskustvene radionice i radionice posvećene Mreži repertoara. Organizovana su tri plenarna sastanka na kojima su obrađivane teme proširivanja domena teorije ličnih konstrukata na korporativni i zdravstveni sektor (Šon Brofi), konstruisanje priča i pričanje konstrukata (Dejvid Sims) i odnosa između konstruktivizma i socijalnog kosntrukcionizma (Vivijen Ber).

 

Svakako vredna pažnje bila je radionica prof. dr Karmen Del Aversano na temu: “TLK i retorika – kolektivna ekspolracija korolara o zajedništvu i individualnosti”.

 

Konferenciji su prisustvovali prof. dr Dušan Stojnov, Vladimir Džinović, Slađana Živković, Jelena Pavlović, Nikola Golubović, Mirjana Vidaković, Jelena Zulević i Maja Brusin Kelly. Prof. dr Dušan Stojnov predstavio je svoj rad na temu “Alternativno konstruisanje psihološkog poremećaja”. Na konferenciji su svoje radove predstavili i Vladimir Džinović(“Psihologija ličnih konstrukata i epimelesthai sautou – briga o sebi”) i Maja Brusin Kelly (“Kvalitet odnosa uloga između nastavnika i učenika”). Posebno je zapažen izvanredan rad Jelene Pavlović na temu “Konstrukti i diskursi kao oruđa za eksploraciju i transformaciju značenja”, koji je, zajedno sa radovima Samante Hardingam proglašen za najbolji studentski rad.

 

Udruženju konstruktivista Srbije pripala je čast da bude organizator X konferencije Evropske asocijacije za lične konstrukte, koja će biti održana 2010. godine u Beogradu!