Nova knjiga „Personal and Relational Construct Psychotherapy“

Autori Harry Procter i David Winter javnosti predstavljaju svoju novu knjigu „Personal and Relational Construct Psychotherapy“, zasnovanu na Kelijevom pristupu psihoterapiji. Potkrepljena višegodišnjim iskustvom pomenutih pisaca i terapeuta u radu sa ljudima, ova knjiga namenjena je savetnicima, psiholozima, psihoterapeutima različitih modaliteta, kao i ostalim negujućim profesijama.
Procter i Winter stavljaju fokus na ključne odnose, koji formiraju kontekst u kome se odvijaju čovekovi problemi. Knjiga nudi postupne opise terapeutove procene i metoda u radu sa individuama, porodicama ili grupama. Pored toga, pruža uvid u filozofske korene ovog pristupa, mogućnosti za primene u praksi i povezivanje sa drugim modalitetima, kao zasnovanost na primerima.
Potrudićemo se da u što kraćem roku obogatimo svoju biblioteku sa novom knjigom. Do tada sve detalje, kao i informacije o mogućnosti naručivanja knjige, možete naći na sledećoj stranici: