BRAČNI PAR GERGEN U UKS

Udruženje konstruktivista Srbije imalo je 7. jula retku priliku i veliko zadovoljstvo da u svom prostoru organizuje predavanje Toward Relational Theory and Practice koje su zajedno održali Prof. Kenet Gergen i njegova supruga Prof. Meri Gergen.

Profesor Gergen je 1967 godine postavljen za upravnika Odeljenja za psihologiju Svartmor koledža u Filadelfiji. U raznim periodima bio je angažovan kao gostujući profesor na Hajdelberg Univerzitetu, Marburg Univerzitetu, Sorboni, Rimskom Univerzitetu, Unverzitetu u Kjotu itd. Nastojeći da poveže svoju akademsku karijeru sa društvenim angažmanom i praksom, u saradnji sa svojim kolegama je 1966. godinre osnovao Taos Institut. Pored stalnog angažmana na profesuri na Svartmor koledžu, prof. Gergen je danas predsednik upravnog odbora Taos Instituta i pridodati profesor na Tilburg Univerzitetu. Profesor Gergen je jedan od osnivača socijalnog konstrukcionizma i jedno od najistaknutijih imena u oblasti konstruktivističke metateorije.

Mary Gergen je Profesor Emeritus na Pen Stejt Univerzitetu i poznata je kao istaknuta i predana autorka u oblasti feminističke psihologije. Objavila je više od 50 radova i zajedno sa Kenetom Gergenom je koautor knjige „Socijalna konstrukcija“ (koja je objavljena i na našem jeziku u izdanju Zepter Bookworld).

Veoma zanimljivom i inspirativnom predavanju o relacionoj osnovi psihološkog života, koje je bilo saopšteno na krajnje jasan i razumljiv način, prisustvovalo je tridesetak članova UKS koji su se toplo zahvalili gostima i poželeli im prijatan provod tokom ostatka njihovog boravka u Beogradu.