Radionica “Determinizam i determinizam i zaobilazne strategije“

Jesenja radionica ove godine nosila je naziv „Determinizam i determinizam i zaobilazne strategije“. Radionicu je održao profesor Stojnov tokom 27. i 28. novembra preko Zoom platforme.
Tokom prvog dana susreta, učesnici su mogli da se bliže upoznaju sa pojmom determinizma i njegovim filozofskim polazištima, a bilo je i reči o determinišućim uticajima naših preverbalnih konstrukata. Drugog dana smo preispitali šta je zapravo suprotno od determinizma i kako teorija ličnih konstrukata gleda na pitanje slobode. Pored toga, imali smo prilike i da kroz grupne radove provežbamo „zaobilazne strategije“ tj. da iskoristimo listu datih pitanja koja mogu da nas usmeravaju u terapijskom radu.
Drago nam je što su radionice posećene u velikom broju. Radujemo se sledećoj prolećnoj radionici, zakazanoj za maj mesec, koja će se baviti odnosom ljubavi i sržne uloge!