Ana Rajković

  • Kvalifikacije: master psihologije, sertifikovani psihoterapeut

  • Afilijacija: Udruženje konstruktivista Srbije

  • Kontak: +381-63-323-882 artpsiho@yahoo.com

Obrazovanje

2002. godine diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Odsek za psihologiju, na temu Uticaj geomagnetnih bura na ponašanje ljudi. 2004. godine završila edukaciju školskih timova o specifičnim razvojnim problemima u adolescenciji (DEAPS). 2007. godine završila edukaciju za psihodramski rad sa grupama adolescenata (Institut Psihopolis). 2009. godine viši kurs iz konstruktivističke psihoterapije u Udruženju konstruktivista Srbije.

Radno Iskustvo

Septembar 2001. do januara 2002. radi kao stručni saradnik – psiholog u osnovnoj školi “Svetislav Golubović-Mitraljeta”. Od 2002. počinje da stiče iskustvo kao psihoterapeut u okviru Udruženja konstruktivista Srbije. Istovremeno radi kao nastavnik psihologije u 8. beogradskoj gimnaziji. Avgust 2002. do juna 2003. radi kao facilitator grupnih procesa u grupama psihosocijalne podrške sa roditeljima i decom obolelom od dijabetesa u saradnji sa Institutom za majku i dete “Dr. Vukan Čupić” i Udruženjima dijabetičara Kragujevca i Požarevca. Od 2003. radi kao stručni saradnik – psiholog 8. beogradske gimnazije. 2004. godine izabrana na mesto pomoćnika direktora 8. beogradske gimnazije na jedan mandatni period. Od 2006. godine aktivno se bavi individualnom i grupnom psihoterapijom.

Profesionalno Intresovanje

Individualna psihoterapija i savetovanje.
Facilitiranje grupnih procesa – grupna psihoterapija.
Rad sa hronično obolelim osobama – odnos medicine i psihologije.
Profesionalno savetovanje i karijerno vođenje.

Članstva u udruženjima

Društvo pishologa Srbije (DPS)
Saveza društava psihoterapeuta Srbije (SDPS)
Udruženje konstruktivista Srbije (UKS)

Izabrani Radovi

Ana Rajković, “Konstruktivistička tehnika mreža zavisnosti u radu sa klijentima koji se suočavaju sa ambiguitetnim gubitkom”, usmeno saopštenje, kongres Saveza društava psihoterapeuta Srbije, 23-24. oktobar 2020, Beograd

Ana Rajković

  • Kvalifikacije: master psihologije, sertifikovani psihoterapeut

  • Afilijacija: Udruženje konstruktivista Srbije

  • Kontak: +381-63-323-882 artpsiho@yahoo.com

Obrazovanje

2002. godine diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Odsek za psihologiju, na temu Uticaj geomagnetnih bura na ponašanje ljudi. 2004. godine završila edukaciju školskih timova o specifičnim razvojnim problemima u adolescenciji (DEAPS). 2007. godine završila edukaciju za psihodramski rad sa grupama adolescenata (Institut Psihopolis). 2009. godine viši kurs iz konstruktivističke psihoterapije u Udruženju konstruktivista Srbije.

Radno Iskustvo

Individualna psihoterapija i savetovanje.

Facilitiranje grupnih procesa – grupna psihoterapija.

Rad sa hronično obolelim osobama – odnos medicine i psihologije.

Profesionalno savetovanje i karijerno vođenje.

Profesionalno Intresovanje

Individualna psihoterapija i savetovanje.

Društvo pishologa Srbije (DPS)

Udruženje konstruktivista Srbije (UKS)

Članstva u udruženjima

Individualna psihoterapija i savetovanje.

Društvo pishologa Srbije (DPS)

Udruženje konstruktivista Srbije (UKS)

Izabrani Radovi

Ana Rajković, “Konstruktivistička tehnika mreža zavisnosti u radu sa klijentima koji se suočavaju sa ambiguitetnim gubitkom”, usmeno saopštenje, kongres Saveza društava psihoterapeuta Srbije, 23-24. oktobar 2020, Beograd