Milan Damjanac

  • Kvalifikacije: master filozofije, master socijalnog rada, sertifikovani psihoterapeut

  • Afilijacija: Udruženje konstruktivista Srbije

  • Kontak: +381-65-3779-332 milan.damjanac@gmail.com

Obrazovanje

Diplomirao filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu Završio master program za obrazovanje nastavnika predmetne nastave na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu Završio specijalističku edukaciju iz konstruktivističke psihoterapije u Udruženju konstruktivista Srbije Master socialnog rada

Radno Iskustvo

Sarađivao sa brojnim medijima kao honorarni saradnik i marketing menadžer socijalnih mreža.
Od septembra 2014. godine do juna 2016. godine radio kao profesor filozofije u srednjoj školi “Artimedia”.
U “Školi za dizajn” predavao filozofiju od septembra 2014. do septembra 2015. godine.
U toku 2017. godine predavao filozofiju i logiku u srednjoj školi„DrvoArt“.
Od maja 2015. godine se bavi psihoterapijom u okviru privatne prakse.

Profesionalno Intresovanje

U svom radu se najviše oslanja na Psihologiju ličnih konstrukata. Pored toga, zainteresovan je za produbljivanje relacija između Psihologije ličnih konstrukata i logoterapije, egzistencijalne filozofije i narativne terapije. Posebno je zainteresovan za istraživanje sličnosti između Kanta, Ničea, Persa i Kelija. Služi se konstruktivističkim i filozofskim metaokvirom, a posebno helenskom i postmodernom filozofskom misli u radu sa klijentima.

Članstva u udruženjima

Član Srpskog filozofskog društva i jedan od koordinatora sekcije Filozofska psihoanaliza i terapeutika koja fukcioniše unutar društva.
Član Udruženja konstruktivista Srbije.

Izabrani Radovi

Damjanac, M. (2018). Filozofska praksa, vrste i njen odnos prema psihoterapiji, sekcija za psihoterapeutiku Filozofskog društva Srbije, Beograd.

Damjanac, M. (2017). Promena kao terapijski cilj u konstruktivističkoj psihoterapiji i osvrt na filozofsku praksu, Kongres Saveza psihoterapeuta Srbije, Beograd.

Milan Damjanac, „Dionizijski princip u Ničeovoj filozofiji i pojam pseudozdravlja“, Zbornik radova Nova naučna edukativna misao 1/2015, Nomotehnički centar, Beograd, ISSN 2334-8631, str. 43-55

Milan Damjanac, „Problem stvaranja istine u Ničeovoj filozofiji“, Zbornik radova Nova naučna edukativna misao 2/2015, Nomotehnički centar, Beograd, ISSN 2334-8631, str. 36-48

Milan Damjanac, „Razmatranje odnosa istine i politike“, Zbornik radova Nova naučna edukativna misao 4/2015, Nomotehnički centar, Beograd, ISSN 2334-8631. str. 24-34

Milan Damjanac, „Priča o sebi iz ugla straha i budućeg poželjnog i nepoželjnog Ja“, radionica, kongres Saveza društava psihoterapeuta Srbije, 24-27.oktobar 2019, Beograd

Milan Dajanac, „Identitet iz ugla psihologije ličnih konstrukata“, usmeno izlaganje, Kongres Saveza društava psihoterapeuta Srbije, 24-27.oktobar 2019, Beograd

Milan Damjanac, „Odnos izmedju slobode, usamljenosti i psihoterapije“, Kongres Saveza društava psihoterapeuta Srbije, 24-27.oktobar 2019, Beograd

Milan Damjanac, „Uloga psihoterapije u svetu diskonekcije: konstruktivistički pristup“, plenarno predavanje, medjunarodna konferencija UPSKS, 7./8. decembar 2019, Beograd

Milan Dajanac, „Konstruktivistički pristup poimanju ličnosti: kako razumeti sebe i svoje potrebe?“, radionica, medjunarodna konferencija UPSKS, 7./8. decembar 2019, Beograd

Milan Damjanac, “Psihosomatika iz konstruktivističkog ugla”, radionica, kongres Saveza društava psihoterapeuta Srbije, 23-24. oktobar 2020, Beograd

Milan Damjanac, “Usamljenost i samoća iz konstruktivističkog ugla”, radionica, kongres Saveza društava psihoterapeuta Srbije, 23-24. oktobar 2020, Beograd

Milan Damjanac

Obrazovanje

Diplomirao filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu Završio master program za obrazovanje nastavnika predmetne nastave na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu Završio specijalističku edukaciju iz konstruktivističke psihoterapije u Udruženju konstruktivista Srbije Master socialnog rada

Radno Iskustvo

Sarađivao sa brojnim medijima kao honorarni saradnik i marketing menadžer socijalnih mreža. Od septembra 2014. godine do juna 2016. godine radio kao profesor filozofije u srednjoj školi “Artimedia”. U “Školi za dizajn” predavao filozofiju od septembra 2014. do septembra 2015. godine. U toku 2017. godine predavao filozofiju i logiku u srednjoj školi„DrvoArt“. Od maja 2015. godine se bavi psihoterapijom u okviru privatne prakse.

Profesionalno Intresovanje

U svom radu se najviše oslanja na Psihologiju ličnih konstrukata. Pored toga, zainteresovan je za produbljivanje relacija između Psihologije ličnih konstrukata i logoterapije, egzistencijalne filozofije i narativne terapije. Posebno je zainteresovan za istraživanje sličnosti između Kanta, Ničea, Persa i Kelija. Služi se konstruktivističkim i filozofskim metaokvirom, a posebno helenskom i postmodernom filozofskom misli u radu sa klijentima.

Članstva u udruženjima

Član Srpskog filozofskog društva i jedan od koordinatora sekcije Filozofska psihoanaliza i terapeutika koja fukcioniše unutar društva.

Član Udruženja konstruktivista Srbije.

Izabrani Radovi

Damjanac, M. (2018). Filozofska praksa, vrste i njen odnos prema psihoterapiji, sekcija za psihoterapeutiku Filozofskog društva Srbije, Beograd.

Damjanac, M. (2017). Promena kao terapijski cilj u konstruktivističkoj psihoterapiji i osvrt na filozofsku praksu, Kongres Saveza psihoterapeuta Srbije, Beograd.

Milan Damjanac, „Dionizijski princip u Ničeovoj filozofiji i pojam pseudozdravlja“, Zbornik radova Nova naučna edukativna misao 1/2015, Nomotehnički centar, Beograd, ISSN 2334-8631, str. 43-55

Milan Damjanac, „Problem stvaranja istine u Ničeovoj filozofiji“, Zbornik radova Nova naučna edukativna misao 2/2015, Nomotehnički centar, Beograd, ISSN 2334-8631, str. 36-48

Milan Damjanac, „Razmatranje odnosa istine i politike“, Zbornik radova Nova naučna edukativna misao 4/2015, Nomotehnički centar, Beograd, ISSN 2334-8631. str. 24-34

Milan Damjanac, „Priča o sebi iz ugla straha i budućeg poželjnog i nepoželjnog Ja“, radionica, kongres Saveza društava psihoterapeuta Srbije, 24-27.oktobar 2019, Beograd

Milan Dajanac, „Identitet iz ugla psihologije ličnih konstrukata“, usmeno izlaganje, Kongres Saveza društava psihoterapeuta Srbije, 24-27.oktobar 2019, Beograd

Milan Damjanac, „Odnos izmedju slobode, usamljenosti i psihoterapije“, Kongres Saveza društava psihoterapeuta Srbije, 24-27.oktobar 2019, Beograd

Milan Damjanac, „Uloga psihoterapije u svetu diskonekcije: konstruktivistički pristup“, plenarno predavanje, medjunarodna konferencija UPSKS, 7./8. decembar 2019, Beograd

Milan Dajanac, „Konstruktivistički pristup poimanju ličnosti: kako razumeti sebe i svoje potrebe?“, radionica, medjunarodna konferencija UPSKS, 7./8. decembar 2019, Beograd

Milan Damjanac, “Psihosomatika iz konstruktivističkog ugla”, radionica, kongres Saveza društava psihoterapeuta Srbije, 23-24. oktobar 2020, Beograd

Milan Damjanac, “Usamljenost i samoća iz konstruktivističkog ugla”, radionica, kongres Saveza društava psihoterapeuta Srbije, 23-24. oktobar 2020, Beograd