Održan X kongres Saveza društava psihoterapeuta Srbije

Sa radošću vas obaveštavamo da je ove godine održan jubilarni, deseti kongres Saveza psihoterapeuta Srbije. Ovogodišnja centralna tema bila je Sazrevanje i odrastanje, dok su se podteme bavile korona virusom i mentalnim zdravljem, kao i online psihoterapijom. Kongres je prvi put od svog osnivanja uspešno održan preko zoom platforme, što je omogućilo da se tokom ova dva dana skupu priključe i kolege iz različitih krajeva zemlje, ali i regiona.
Ovo je bila prilika i da naše kolege svojim izlaganjima predstave konstruktivizam i njegovu vrednost u terapijskom radu. Kolega i edukator Milan Damjanac održao je dve zapažene radionice sa temama Psihosomatika iz konstruktivističkog ugla i Usamljenost i samoća iz konstruktivističkog ugla. Koleginica i edukator Ana Rajković imala je značajno usmeno saopštenje na temu Konstruktivistička tehnika mreža zavisnosti u radu sa klijentima koji se suočavaju sa ambiguitetnim gubitkom. Pored toga, ove godine su sadržaju kongresa doprinele i edukantkinje konstruktivističke psihoterapije. Koleginica Marija Vujović održala je dva usmena saopštenja pod nazivima Šta psihoterapeut radi kada se vođe sektora svađaju i kako im pomaže u njihovom sazrevanju, kao i Kako mračne crte ličnosti, mračna tetrada, utiču na razvoj seksualne i emotivne ljubomore u partnerskim odnosima. Još jedno usmeno saopštenje iznela je koleginica Ana Perović sa temom Doživljaj online psihoterapije iz ugla terapeuta.
Veoma smo ponosni na svoje kolege i njihova izuzetna izlaganja tokom kongresa. Nadamo se da ćemo u buduće moći da se pohvalimo još većim brojem radova iz oblasti konstrukstivističke terapije i tako širiti svoje polje delovanja.