Meet-up “Understanding Experiences of the Covid-19 Pandemic in PCT Terms”

Kako je pandemija virusa Covid-19 obeležila kako prošlu, tako i ovu godinu, očekivano je da
će se i psihoterapijska zajednica dublje baviti ovom temom. Ovog puta Vam predstavljamo
predavanje Davida Wintera i Sabrine Capollete, pod nazivom „Understanding Experiences of the
Covid-19 Pandemic in PCT Terms“.
Kroz predavanje publika je dobila priliku da se upozna sa konstruktivističkim shvatanjima
pojmova anksioznosti, pretenje, stresa, krivice i konstrikcije. Isti pojmovi stavljeni su u kontekst
pandemije i karantina, pružajući bolji uvid u način na koji su ljudi konstruisali novonastalu
situaciju. Takođe, preispitana je i reakcija političkog vrha posmatrana kroz pojam hostilnosti.
Verujući da čovek kao aktivno biće, kako Keli navodi, ne mora da bude „žrtva svoje biografije“
konstruktivisti ni u pandemiji ne vide prostor za očajanje, već mogućnost za promenu i napredak.
Celo predavanje, kao i još dosta zanimljivog materijala, možete pogledati na sledećem linku: