Održana tribina o konstruktivističkoj psihoterapiji

U saradnji Asocijacije Edukativnih Praksi i Doma Omladine organizovan je ciklus tribina Moj psihoterapeut. Cilj ovih tribina je predstavljanje i upoznavanje sa različitim psihoterapijskim modalitetima.
Ovom ciklusu pridružila se i konstruktivistička psihoterapija, koju je za slušaoce predstavio naš edukator i kolega Milan Damjanac. Kolega Damjanac je dao uvid u konstruktivizam kao pravac, konstruktivističku psihoterapiju, kao i terminologiju kojom se ovaj modalitet služi. Pored toga, napravio je paralelu sa drugim psihoterapijskim pravcima i približio publici na koji način je ovaj modalitet sličan, a na koji različit od drugih.
Celo predavanje možete pogledati na sledećem linku: