Milan Damjanac

  • Kvalifikacije: master filozofije, master socijalnog rada, sertifikovani psihoterapeut

  • Afilijacija: Udruženje konstruktivista Srbije

  • Kontak: +381-65-3779-332 milan.damjanac@gmail.com

Obrazovanje

Diplomirao filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Završio master socijalnog rada na Visokoj školi socijalnog rada.

Završio master program za obrazovanje nastavnika predmetne nastave na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Završio specijalističku edukaciju iz konstruktivističke psihoterapije u Udruženju konstruktivista Srbije.

Stekao sertifikat iz egzistencionalnog savetovanja na UK Open college-u.

Stekao internacionalni sertifikat filozofskog savetnika i praktičara u okviru edukacije Američke asocijacije filozofskih praktičara.

Završio doktorske studije iz psihoterapije i savetovanja na Open Univerzitetu.

Radno Iskustvo

Sarađivao sa brojnim medijima kao honorarni saradnik i marketing menadžer socijalnih mreža.
Od septembra 2014. godine do juna 2016. godine radio kao profesor filozofije u srednjoj školi “Artimedia”.
U “Školi za dizajn” predavao filozofiju od septembra 2014. do septembra 2015. godine.
U toku 2017. godine predavao filozofiju i logiku u srednjoj školi„DrvoArt“.
Od maja 2015. godine se bavi psihoterapijom u okviru privatne prakse.

Profesionalno Intresovanje

U svom radu se najviše oslanja na Psihologiju ličnih konstrukata. Pored toga, zainteresovan je za produbljivanje relacija između Psihologije ličnih konstrukata i logoterapije, egzistencijalne filozofije i narativne terapije. Posebno je zainteresovan za istraživanje sličnosti između Kanta, Ničea, Persa i Kelija. Služi se konstruktivističkim i filozofskim metaokvirom, a posebno helenskom i postmodernom filozofskom misli u radu sa klijentima.

Članstva u udruženjima

Član Srpskog filozofskog društva i jedan od koordinatora sekcije Filozofska psihoanaliza i terapeutika, koja funkcioniše unutar društva.
Član Američke asocijacije filozofskih praktičara (APPA).
Član Nacionalnog registra savetnika Velike Britanije (SFTR).
Član Saveza društava psihoterapeuta Srbije.
Član Udruženja konstruktivista Srbije.

Izabrani Radovi

Damjanac, M. (2018). Filozofska praksa, vrste i njen odnos prema psihoterapiji, sekcija za psihoterapeutiku Filozofskog društva Srbije, Beograd.


Damjanac, M. (2017). Promena kao terapijski cilj u konstruktivističkoj psihoterapiji i osvrt na filozofsku praksu, Kongres Saveza psihoterapeuta Srbije, Beograd.


Milan Damjanac, „Dionizijski princip u Ničeovoj filozofiji i pojam pseudozdravlja“, Zbornik radova Nova naučna edukativna misao 1/2015, Nomotehnički centar, Beograd, ISSN 2334-8631, str. 43-55


Milan Damjanac, „Problem stvaranja istine u Ničeovoj filozofiji“, Zbornik radova Nova naučna edukativna misao 2/2015, Nomotehnički centar, Beograd, ISSN 2334-8631, str. 36-48


Milan Damjanac, „Razmatranje odnosa istine i politike“, Zbornik radova Nova naučna edukativna misao 4/2015, Nomotehnički centar, Beograd, ISSN 2334-8631. str. 24-34


Milan Damjanac, „Priča o sebi iz ugla straha i budućeg poželjnog i nepoželjnog Ja“, radionica, kongres Saveza društava psihoterapeuta Srbije, 24-27.oktobar 2019, Beograd


Milan Dajanac, „Identitet iz ugla psihologije ličnih konstrukata“, usmeno izlaganje, Kongres Saveza društava psihoterapeuta Srbije, 24-27.oktobar 2019, Beograd


Milan Damjanac, „Odnos izmedju slobode, usamljenosti i psihoterapije“, Kongres Saveza društava psihoterapeuta Srbije, 24-27.oktobar 2019, Beograd


Milan Damjanac, „Uloga psihoterapije u svetu diskonekcije: konstruktivistički pristup“, plenarno predavanje, medjunarodna konferencija UPSKS, 7./8. decembar 2019, Beograd


Milan Dajanac, „Konstruktivistički pristup poimanju ličnosti: kako razumeti sebe i svoje potrebe?“, radionica, medjunarodna konferencija UPSKS, 7./8. decembar 2019, Beograd


Milan Damjanac, “Psihosomatika iz konstruktivističkog ugla”, radionica, kongres Saveza društava psihoterapeuta Srbije, 23-24. oktobar 2020, Beograd


Milan Damjanac, “Usamljenost i samoća iz konstruktivističkog ugla”, radionica, kongres Saveza društava psihoterapeuta Srbije, 23-24. oktobar 2020, Beograd


Milan Damjanac, “Partnerski odnosi i mentalno zdravlje”, gostovanje na webinaru, EFPSA – „Mind the Mind“ kampanja, 2020/21, Beograd


Milan Damjanac, “Puzzle identiteta”, okrugli sto, Stimuluskup, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 27. mart 2022


Milan Damjanac, „Konstruktivistički pogled na ljubav“, Međunarodna konferencija „Partnerske relacije – od svetlosti do tame“, 08. jun 2022


Milan Damjanac, „Erotski transfer u psihoterapiji“, Međunarodna konferencija, 21. septembar 2022


Milan Damjanac, „Uloga psihoterapije u atomizovanom društvu“, plenarno predavanje, kongres Saveza društava psihoterapeuta Srbije, 27-30.10.2022 Beograd


Milan Damjanac, „Psihoterapija i traganje za smislom“, radionica, kongres Saveza društava psihoterapeuta Srbije, 27-30.10.2022 Beograd


Milan Damjanac, „Ljubav, sreća i identitet“, radionica, kongres Saveza društava psihoterapeuta Srbije, 27-30.10.2022 Beograd


Milan Damjanac, „Uloga psihoterapije u atomizovanom društvu“, plenarno predavanje, kongres Saveza društava psihoterapeuta Srbije, 27-30.10.2022 Beograd


Milan Damjanac, „Psihoterapija i traganje za smislom“, radionica, kongres Saveza društava psihoterapeuta Srbije, 27-30.10.2022 Beograd


Milan Damjanac, „Ljubav, sreća i identitet“, radionica, kongres Saveza društava psihoterapeuta Srbije, 27-30.10.2022 Beograd


Milan Damjanac, „Ljubav i nasilje“, Međunarodna konferencija, 07. decembar 2022 Beograd


Milan Damjanac, „Depresija i žalovanje“, Simpozij Vitezovi osmeha, 07.april 2023. Beograd

Obrazovanje

Diplomirao filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Završio master socijalnog rada na Visokoj školi socijalnog rada. Završio master program za obrazovanje nastavnika predmetne nastave na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Završio specijalističku edukaciju iz konstruktivističke psihoterapije u Udruženju konstruktivista Srbije. Stekao sertifikat iz egzistencionalnog savetovanja na UK Open college-u.
Stekao internacionalni sertifikat filozofskog savetnika i praktičara u okviru edukacije Američke asocijacije filozofskih praktičara.

Radno Iskustvo

Sarađivao sa brojnim medijima kao honorarni saradnik i marketing menadžer socijalnih mreža. Od septembra 2014. godine do juna 2016. godine radio kao profesor filozofije u srednjoj školi “Artimedia”. U “Školi za dizajn” predavao filozofiju od septembra 2014. do septembra 2015. godine. U toku 2017. godine predavao filozofiju i logiku u srednjoj školi„DrvoArt“. Od maja 2015. godine se bavi psihoterapijom u okviru privatne prakse.

Profesionalno Intresovanje

U svom radu se najviše oslanja na Psihologiju ličnih konstrukata. Pored toga, zainteresovan je za produbljivanje relacija između Psihologije ličnih konstrukata i logoterapije, egzistencijalne filozofije i narativne terapije. Posebno je zainteresovan za istraživanje sličnosti između Kanta, Ničea, Persa i Kelija. Služi se konstruktivističkim i filozofskim metaokvirom, a posebno helenskom i postmodernom filozofskom misli u radu sa klijentima.

Članstva u udruženjima

Član Srpskog filozofskog društva i jedan od koordinatora sekcije Filozofska psihoanaliza i terapeutika, koja funkcioniše unutar društva.

Član Američke asocijacije filozofskih praktičara (APPA).

Član Nacionalnog registra savetnika Velike Britanije (SFTR).

Član Saveza društava psihoterapeuta Srbije.

Član Saveza društava psihoterapeuta Srbije.

Izabrani Radovi

Damjanac, M. (2018). Filozofska praksa, vrste i njen odnos prema psihoterapiji, sekcija za psihoterapeutiku Filozofskog društva Srbije, Beograd.

Damjanac, M. (2017). Promena kao terapijski cilj u konstruktivističkoj psihoterapiji i osvrt na filozofsku praksu, Kongres Saveza psihoterapeuta Srbije, Beograd.

Milan Damjanac, „Dionizijski princip u Ničeovoj filozofiji i pojam pseudozdravlja“, Zbornik radova Nova naučna edukativna misao 1/2015, Nomotehnički centar, Beograd, ISSN 2334-8631, str. 43-55

Milan Damjanac, „Problem stvaranja istine u Ničeovoj filozofiji“, Zbornik radova Nova naučna edukativna misao 2/2015, Nomotehnički centar, Beograd, ISSN 2334-8631, str. 36-48

Milan Damjanac, „Razmatranje odnosa istine i politike“, Zbornik radova Nova naučna edukativna misao 4/2015, Nomotehnički centar, Beograd, ISSN 2334-8631. str. 24-34

Milan Damjanac, „Priča o sebi iz ugla straha i budućeg poželjnog i nepoželjnog Ja“, radionica, kongres Saveza društava psihoterapeuta Srbije, 24-27.oktobar 2019, Beograd

Milan Dajanac, „Identitet iz ugla psihologije ličnih konstrukata“, usmeno izlaganje, Kongres Saveza društava psihoterapeuta Srbije, 24-27.oktobar 2019, Beograd

Milan Damjanac, „Odnos izmedju slobode, usamljenosti i psihoterapije“, Kongres Saveza društava psihoterapeuta Srbije, 24-27.oktobar 2019, Beograd

Milan Damjanac, „Uloga psihoterapije u svetu diskonekcije: konstruktivistički pristup“, plenarno predavanje, medjunarodna konferencija UPSKS, 7./8. decembar 2019, Beograd

Milan Dajanac, „Konstruktivistički pristup poimanju ličnosti: kako razumeti sebe i svoje potrebe?“, radionica, medjunarodna konferencija UPSKS, 7./8. decembar 2019, Beograd

Milan Damjanac, “Psihosomatika iz konstruktivističkog ugla”, radionica, kongres Saveza društava psihoterapeuta Srbije, 23-24. oktobar 2020, Beograd

Milan Damjanac, “Usamljenost i samoća iz konstruktivističkog ugla”, radionica, kongres Saveza društava psihoterapeuta Srbije, 23-24. oktobar 2020, Beograd