Naša filozofija

Čovek je aktivni stvaralac sveta
Konstruktivizam zagovara viziju čoveka koji je aktivni stvaralac sveta, a ne samo njegov proizvod. Ljudi žive u „stvarnosti“ koja je posredovana mentalnom slikom njihovih doživljaja, tumače podatke kojima ih snabdevaju čula i stvaraju model spoljašnjeg sveta. Kada je ovaj model uspešan u objašnjavanju životnih pojava, doživljavaju ga kao spoljašnju stvarnost. Objektivna istina o tome kakav svet „stvarno“ jeste u konstruktivizmu postaje nedostižna privilegija i iluzija koja stalno izmiče ljudskim saznajnim naporima.

Konstruktivizam zagovara viziju čoveka koji je aktivni stvaralac sveta, a ne samo njegov proizvod. Ljudi žive u „stvarnosti“ koja je posredovana mentalnom slikom njihovih doživljaja, tumače podatke kojima ih snabdevaju čula i stvaraju model spoljašnjeg sveta. Kada je ovaj model uspešan u objašnjavanju životnih pojava, doživljavaju ga kao spoljašnju stvarnost. Objektivna istina o tome kakav svet „stvarno“ jeste u konstruktivizmu postaje nedostižna privilegija i iluzija koja stalno izmiče ljudskim saznajnim naporima.

Stvarnosti su višestruke
Ovakav stav je posledica postojanja bezbrojnih uglova konstruisanja sveta i mnogih sapostojećih različitih perspektiva. Umesto da rasuđuju o tome koja je od ovih perspektiva istinita, konstruktivisti žele da raspletu niti značenja kojima su one uobličene. Takođe, oni nastoje da procene potencijalnu održivost i implikacije koje ove perspektive imaju za život kako pojedinačnih osoba tako i za šire društvene zajednice u kojima one preovlađuju.
Ovakav stav je posledica postojanja bezbrojnih uglova konstruisanja sveta i mnogih sapostojećih različitih perspektiva. Umesto da rasuđuju o tome koja je od ovih perspektiva istinita, konstruktivisti žele da raspletu niti značenja kojima su one uobličene. Takođe, oni nastoje da procene potencijalnu održivost i implikacije koje ove perspektive imaju za život kako pojedinačnih osoba tako i za šire društvene zajednice u kojima one preovlađuju.

Promena nije uvek laka

Koliko god bili svesni toga da je promena važno svojstvo u stanju stvari, ljudi se veoma često opiru promenama – koliko god one bile neizbežne. Najvažnije polje primene konstruktivističkih ideja zato je zasnovano na omogućavanju i facilitaciji promena – kako pojedinaca tako i institucija (koje su sastavljene od pojedinaca). Konstruktivistički pristup zasniva se na proučavanju anksioznosti, hostilnosti i ostalih najraznovrsnijih razloga zbog kojih se ljudi opiru promenama.
Koliko god bili svesni toga da je promena važno svojstvo u stanju stvari, ljudi se veoma često opiru promenama – koliko god one bile neizbežne. Najvažnije polje primene konstruktivističkih ideja zato je zasnovano na omogućavanju i facilitaciji promena – kako pojedinaca tako i institucija (koje su sastavljene od pojedinaca). Konstruktivistički pristup zasniva se na proučavanju anksioznosti, hostilnosti i ostalih najraznovrsnijih razloga zbog kojih se ljudi opiru promenama.

Razumevanje i uvažavajući odnos

Razumevanje razloga zbog kojih se neko opire promeni oslanja se pre svega na tumačenja sa stanovišta ličnog iskustva ovakvih osoba, a ne na tumačenja sa stanovišta spoljašnjih okolnosti i mišljenja drugih. Fundamentalna ideja koja prati ovakav pristup zasniva se na shvatanju da je promena uvek moguća. Korist konstruktivističkih ideja najvidljivija je u onim situacijama u kojima ima ljudi i događaja koje treba protumačiti i u kojima treba razumeti razloge opiranja promeni i olakšati proces njenog izvođenja.

Razumevanje i uvažavajući odnos

Razumevanje razloga zbog kojih se neko opire promeni oslanja se pre svega na tumačenja sa stanovišta ličnog iskustva ovakvih osoba, a ne na tumačenja sa stanovišta spoljašnjih okolnosti i mišljenja drugih. Fundamentalna ideja koja prati ovakav pristup zasniva se na shvatanju da je promena uvek moguća. Korist konstruktivističkih ideja najvidljivija je u onim situacijama u kojima ima ljudi i događaja koje treba protumačiti i u kojima treba razumeti razloge opiranja promeni i olakšati proces njenog izvođenja.