Tatjana Stojnov

  • Kvalifikacije: master psihologije, sertifikovani psihoterapeut

  • Afilijacija: Udruženje konstruktivista Srbije

  • Kontak: +381-64-0185-208 tanjastojnov@gmail.com

Obrazovanje

Diplomirala je na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2009. godine.
Položila stručni ispit za zdravstvenog saradnika.
Završila specijalističku edukaciju iz konstruktivističke psihoterapije u Udruženju konstruktivista Srbije.

Radno Iskustvo

U periodu od 2009. do 2013. radila je u nevladinoj organizaciji ”Zdravo da ste” kao saradnik u projektima u okviru programa psihosocijalne podrške, kulturne i socijalne integracije za decu iz kolektivnih centara i osnovnih škola.
Od 2013. do 2014. stažirala u Klinici za psihijatrijske bolesti ”Dr Laza Lazarević” nakon čega je dobila licencu za zdravstvenog saradnika.
2015. Radila u Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila na pružanju podrške i psihološkog savetovanja tražiocima azila i na pripremi dece za uključivanje u sistem obrazovanja.
U toku 2016. radila kao stručni saradnik – psiholog u Osmoj beogradskoj gimnaziji.
Od februara 2o18. radi kao stručni saradnik – psiholog u Osnovnoj školi ”Montesori”.
Od novembra 2013. godine radi kao konstruktivistički psihoterapeut u privatnoj praksi.

Profesionalno Intresovanje

Individualna psihoterapija i savetovanje.
Facilitiranje grupnih procesa – grupna psihoterapija.
Rad sa parovima.
Rad sa decom uz primenu konstruktivističke psihoterapije.
Promovisanje tehnika iz psihologije ličnih konstrukata u radu sa decom žrtvama otuđenja od roditelja.

Članstva u udruženjima

Udruženje konstruktivista Srbije (UKS).

Tatjana Stojnov

Obrazovanje

Diplomirala je na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2009. godine. Položila stručni ispit za zdravstvenog saradnika. Završila specijalističku edukaciju iz konstruktivističke psihoterapije u Udruženju konstruktivista Srbije.

Radno Iskustvo

U periodu od 2009. do 2013. radila je u nevladinoj organizaciji ”Zdravo da ste” kao saradnik u projektima u okviru programa psihosocijalne podrške, kulturne i socijalne integracije za decu iz kolektivnih centara i osnovnih škola. Od 2013. do 2014. stažirala u Klinici za psihijatrijske bolesti ”Dr Laza Lazarević” nakon čega je dobila licencu za zdravstvenog saradnika. 2015. Radila u Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila na pružanju podrške i psihološkog savetovanja tražiocima azila i na pripremi dece za uključivanje u sistem obrazovanja. U toku 2016. radila kao stručni saradnik – psiholog u Osmoj beogradskoj gimnaziji. Od februara 2o18. radi kao stručni saradnik – psiholog u Osnovnoj školi ”Montesori”. Od novembra 2013. godine radi kao konstruktivistički psihoterapeut u privatnoj praksi.

Profesionalno Intresovanje

Individualna psihoterapija i savetovanje.

Facilitiranje grupnih procesa – grupna psihoterapija.

Rad sa parovima.

Rad sa decom uz primenu konstruktivističke psihoterapije.

Promovisanje tehnika iz psihologije ličnih konstrukata u radu sa decom žrtvama otuđenja od roditelja.

Članstva u udruženjima

Udruženje konstruktivista Srbije (UKS).