Prof. dr Dušan Stojnov_sr

Prof. Dušan Stojnov

  • Kvalifikacije: doktor psiholoških nauka, sertifikovani psihoterapeut

  • Afilijacija: Departman za psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Udruženje konstruktivista Srbije

  • Kontakt: +381-63-833-2198 dusanstojnov@sbb.rs

Obrazovanje

Rođen u Beogradu 1957. Diplomirao je na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 1981; magistrirao na psihologiji ličnosti 1986 i odbranio doktorat iz psihologije na istom univerzitetu 1992. godine. Njegove profesionalne kvalifikacije obuhvataju i specijalističku diplomu iz psihoterapije ličnih konstrukata iz Centra za Psihologiju ličnih konstrukata u Londonu, stečenu 1990 godine.

Radno Iskustvo

Kao klinički psiholog bio je zaposlen u Zavodu za bolesti zavisnosti (1983-1989) u Kliničko-bolničkom centru “Dr. Dragiša Mišović” u Beogradu. Pored toga, angažovan je kao Personal Performance Consultants Clinical Affiliate od 1999 godine. Od 1990 godine radi kao sertifikovani konstruktivistički psihoterapeut i kouč. Svoju akademsku karijeru započeo je na Odeljenju za psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao asistent 1989 godine, a na ovom mestu danas predaje u zvanju redovnog profesora. Kao istraživač bio je angažovan na raznim projektima Instituta za kriminološka istraživanja, Instituta za psihologiju i Instituta za pedagoška istraživanja. Ostala mesta na kojima je profesionalno angažovan obuhvataju predavanja na programu za edukaciju psihoterapeuta Udruženja konstruktivista Srbije, Institutu za edukaciju iz geštalt psihoterapije na Malti, Konstruktivističkom institutu za psihologiju u Padovi u Italiji i master studije iz koučing psihologije na Univerzitetu Stelenboš u Južnoj Africi.

Profesionalno Intresovanje

Od 1987 do danas održao je brojna predavanja po pozivu, seminare, radionice i kurseve iz konstruktivističke psihologije, psihoterapije i koučinga na mnogim skupovima i profesionalnim institucijama u Jugoslaviji/Srbiji, Grčkoj, Malti, Velikoj Britaniji, Irskoj, Italiji, Češkoj Republici i Južnoj Africi. Čvrsto je teorijski opredeljen za konstruktivizam, konstrukcionizam i relacionistički pristup psihologiji osoba. Njegova interesovanja okrenuta su čitanju psihologije ličnih konstrukata u konstrukcionističkom ključu i povezivanju ove teorije sa Fukoovim i Gofmanovim učenjima. Kao facilitator u praksi, pored terapije i savetovanja, bavi se i koučingom gde u specifičnom pristupu u radu sa organizacijama povezuje koučing ličnih konstrukata sa praksom uvažavajućeg istraživanja i performativne nauke.

Članstva u udruženjima

Uređivački odbor časopisa Journal of Constructivist Psychology.
Uređivački odbor časopisa Personal Constructs: Theory and Practice.
Uređivački odbor časopisa Rivista Italiana di Costruttivismo.
Uređivački odbor časopisa Costruttivismi e-journale di Associazione Italiana di Psicologia e Psicoterapia Costruttivista (AIPPC).
Osnivač i predsednik Udruženja konstruktivista Srbije (UKS) od 1995. godine.
Jedan od osnivača European Personal Construct Association (EPCA).
Suosnivač European Constructivist Training Network (ECTN).
Pridruženi član Taos instituta od 2011 godine.

Knjige

Izabrani Radovi

Stojnov, D. (1987): Is there a place for heterarchy in our construing?; Constructs, 5, 4-5.

Stojnov, D. (1990): Construing H-I-V positivity amongst heroin addicts. P. Maitland (Ed.): Personal Construct Theory, Deviancy and Social Work, 108-112. London: Inner London Probation Service Press.

Stojnov, D. (1990): Primena teorije ličnih konstrukata u kliničkoj psiho­logiji. U: J. Berger, M. Biro, S. Hrnjica (Eds.), Klinička Psihologija – teorija i praksa, 584-598. Beograd: Naučna knjiga.

Stojnov, D. (1993): Osnovna načela konstruktivističke metateoirje. Theoria, 3-4, 156-170.

Stojnov, D. (1993): Konstruktivističko shvatanje poistovećenja. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 25, 250-270.

Stojnov, D. (1993): Odnos stereotipa i samoopažaja kod grupe narkomana: Istraživanje u okviru teorije ličnih konstrukata. Časopis za kliničku psihologiju i socijalnu patologiju, 1-2, 56-68.

Stojnov, D. (1994): Uloga nepoželjnog samstva u procesu poistovećenja. Psihologija, 1-2, 111-125.

Stojnov, D. (1994): Konstruisanje slike o sebi i uzoru: Istraživanje poistovećenja u teoriji ličnih konstrukata. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 26, 87-110.

Stojnov, D. (1995): Moralno opredeljenje teorije ličnih konstrukata. U: S. Krnjajić (Ur..), Moralnost i društvena kriza, 128-138. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.

Stojnov, D. & Džamonja-Ignjatović, T. (1995): Konstruktivistička psihoterapija: ka objedinjujućoj perspektivi. Časopis za kliničku psihologiju i socijalnu patologiju, 1-2, 52-69.

Stojnov, D. (1996): A Personal Construction of War in Yugoslavia: Transition as a way of life. U: B. Walker & D. Kalekin – Fishman (Eds.), The construction of group realities – Culture, Society, and Personal Construct Theory, 95-103. Malabar, Florida: Krieger.

Stojnov, D. (1996): Kelly’s Theory of Ethics: Hidden, Mislaid or Misleading? Journal of Constructivist Psychology, 3, 185-201.

Stojnov, D. (1996): After 40 Years of piece a war in the heart of Europe. U: J. Scheer & A. Catina (Eds.), Empirical Constructivism in Europe: The Personal Construct Approach, 43-52. Gießen: Psychozocial-Verlag.

Stojnov, D. (1996): Konstruktivistička metateorija I: Karakteristike konstruktivističkih pravaca i merila za njihovo razvrstavanje. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 28, 412-432.

Stojnov, D. (1996): Pojmovno određenje kulturnog identiteta. U: M. Knežević (Ed.), Srbija i Evropa, 91-97. Beograd: Dom kulture “Studentski grad”.

Stojnov, D. (1997): Konstruktivistička metateorija II: Implikacije za oblast obrazovanja i vaspitanja. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 29, 21-38.

Stojnov, D., Knežević, M. & Gojić, A. (1997): To be or not to be а Serb: Construction of national identity amongst Yugoslav students. U: P. M. Denicolo & M. L. Pope (Eds.), Sharing Understanding and Practice, 21-33. Farnborough: EPCA Publication.

Stojnov D. (1998): Konstruktivizam, participativna epistemologija i konstitutivnost psiholoških kategorija. Zbornik Instituta za pedagoška Istraživanja, 30, 297-321.

Stojnov, D. (1999): Construing Personality of Political Leaders in Serbia and Macedonia. U: J. Fisher & D. Savage (Eds.), Beyond Experimentation into Meaning, 96-107. Farnborough: EPCA Publication.

Stojnov D. (1999): Ličnost: ispitivanje porekla, značenja i srodnih pojmova. Psihologija, 1-2, str. 45-65.

Stojnov, D. (1999): Identitet: Polifren ili Monolitan? Psihologija, 3-4, str. 141-156.

Stojnov, D. i Ristić, Ž. (1999): Granice: Inherentna svojstva objekata ili proishod delatnosti uma? Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 31, 127-151.

Stojnov, D. (2000): Konstruktivistička psihoterapija. U: D. Stojnov (Ur.), Psihoterapije, str. 265-291. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Stojnov, D. (2000): Teorijski pluralizam u psihoterapiji. U: D. Stojnov (Ur.), Psihoterapije, str. 3-25. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Stojnov, D. (2001): Konstruktivistički pogled na svet: Predstavljanje jedne paradigme. Psihologija, 1-2, str. 9-48.

Stojnov, D. (2001): Psihoterapija ličnih konstrukata – Konstruktivistička psihoterapija. U: Lj. Erić (Ed.), Psihoterapija, str. 353-374. Beograd: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Stojnov, D. (2001): Predgovor. U: V. Ber, Uvod u socijalni konstrukcionizam, str. 7-25. Beograd: Zepter Book World.

Stojnov, D & Butt, T. (2002): The Relational Basis of Personal Construct Psychology. In: R. Neimeyer & G. Neimeyer (Eds.), Advances of personal construct theory: New Directions and Perspectives, 81-113. Westport, Connecticut and London: Praeger.

Stojnov, D. (2002): Normalizacija i vaspitanje: Represija prirodne harmonije ili emancipacija disharmonije perspektiva? Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 34, 30-48.

Stojnov, D. (2003): Moving Personal Construct Psychology to Politics: Understanding the Voices with which we Disagree. U: F. Fransella (Ed.), Handbook of Personal Construct Psychology, 191-198. London: Wiley.

Stojnov, D. (2003): After 40 Years of piece a war in the heart of Europe. U: J. Scheer (Ed.), Crossing Borders – Going Places: Personal Construction of Otherness, 167-176. Gießen: Psychozocial-Verlag.

Stojnov, D. (2003): Relativizam: Bauk koji kruži naukom. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 35, 11-44.

Stojnov, D. (2003): Construct; Personality; Political Construing; PCP and ontology; PCP and philosophy of science; Elicitation of core constructs. Entries for Internet Encyclopedia for PCP, http://www.pcp-net.de/encyclopaedia.

Stojnov, D. (2003): Šta nose reči: Dekonstrukcija lenjosti u lenjoj piti. U: B. Ćorić (Pr.), Ljudi Govore: Reči…, 173-183. Beograd: Institut za mentalno zdravlje.

Stojnov, D. (2004): Teachers as Personal (Construct) Transformers (A review of Transformative Education: Personal Construct Approach to Practice and Research by Maureen Pope and Pamela Denicolo, London: Whurr Publishers). Contemporary Psychology, 49, 1, 63-65.

Stojnov, D. (2004): Od psihologije ličnosti ka psihologiji osoba. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 36, 11-45.

Stojnov, D. (2004): Znanje, moć i kurikulum. U: S. Milanović-Nahod i N. Šaranović-Božanović (Ur.), Znanje i postignuće, 40-62. Beograd: Instituta za pedagoška istraživanja.

Stojnov D. (2005): Društvena konstrukcija normalnosti i njenih granica. A. Dimitrijević (Ur.), Normalnost i patologija, 287-321. Beograd: Zavod za Udžbenike i nastavna sredstva.

Stojnov, D. (2005): Normalnost, moć i revizija psihologije. U: P. Milenković i D. Marinković, (Ur.), Mišel Fuko 1926-1984-2004, str. 251-280. Novi Sad: Vojvođanska sociološka asocijacija.

Stojnov, D. (2006): Kulturološka revizija shvatanja normalnosti u «Ψ» naukama. Zbornik radova Fakulteta Dramskih Umetnosti, 8-9, 469-497.

Stojnov, D. (2006): Konstruktivistička psihoterapija. U: Lj. Erić (Ur.), Psihoterapija (Treće, dopunjeno i prošireno izdanje), str. 441-457. Beograd: Institut za Mentalno Zdravlje.

Stojnov, D. (2006): Potrošene kategorije. U: B. Ćorić (Pr.), Ljudi Govore: Gde počinje – gde prestaje psihijatrija. str. 65-87. Beograd: Institut za mentalno zdravlje.

Stojnov, D. (2007): Konstrukt i Konstruktivizam. U: A. Mimica i M. Bogdanović (Pr.), Sociološki rečnik, str. 253-254. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva..

Stojnov, D. (2007): Odnos psihologije i kliničke psihologije. U: J. Berger i M. Mitić (Ur.), Klinička psihologija. Beograd.

Stojnov, D.; Džinović, V. & Pavlović, J.(2008): Kelly meets Foucault: understanding school underachievement. Journal of Constructivist Psychology, 21-33.

Stojnov, D. (2008): Brojevi i reči. U: D. Stojnov (Ur.), Metateorisjke osnove kvalitativnih istraživanja, 9-27. Beograd: Zepter Book World.

D. Stojnov & J. Pavlović (2010): An invitation to personal construct coaching: From personal construct therapy to personal construct coaching. International Coaching Psychology Review, 5, 129-139.

D. Stojnov (2010): Psychotherapist-as-a-philosopher-of-science. U: J. Raskin, S. Bridges, & R. Neimeyer (Eds.), Studies in Meaning 4, 313-356. NY: Pace University Press.

D. Stojnov (2010): Being the bad, bad, scientist: An alternative construction of psychological disorder. U: D. Bourne & M. Fromm (Eds.), Construing PCP: New Contexts and Perspectives: 9th EPCA Conference Proceedings, 67-90. Noerderstedt: Books on Demand.

D. Stojnov & Lj. Savanović (2011): Pyramiding updated. In: D. Stojnov, V. Džinović, J. Pavlović, & M. Frances (Eds.), Personal Construct Psychology In An Accelerated World, 199-213. Belgrade: Serbian Constructivist Association & EPCA Publications.

J. Pavlović & D. Stojnov (2011): Personal construct coaching: “New/old“ tool for personal and professional development. In: D. Stojnov, V. Džinović, J. Pavlović, & M. Frances (Eds.), Keeping Personal Construct Psychology In An Accelerated World, 137-147. Belgrade: Serbian Constructivist Association & EPCA Publications.

D. Stojnov & H. Procter (2012): Spying on the self: Reflective elaborations in personal & relational construct psychology. U: M. Giliberto, C. Del’Aversano & F. Velicogna (Ur.), PCP And Constructivism: Ways of Working, Learning and Living, 9-24. Firenze: Libri Liberi.

Stojnov, D. (2013): Stereotypes That Help Define Who We Are. Journal of Constructivist Psychology, 26, 1-9.

Stojnov, D. (2016): The Political Program of Personal Construct Psychology. U: D. Winter & N. Reed (ur.), The Wiley Handbook of Personal Construct Psychology, 178-190. Chicester; Wiley Blaxkwell.

Pavlović, J.; Stojnov, D. (2016): Personal Construct Coaching. U: D. Winter & N. Reed (ur.), The Wiley Handbook of Personal Construct Psychology, 320-331. Chicester; Wiley Blaxkwell.

Stojnov, D. (2016): Kvalitativna Istraživanja – Faza 2: Podizanje samopoštovanja. V. Džinović, N. Gutvajn i M. Radulović (Ur.), Kvalitativna Istraživanja u obrazovanju: transformativna i participativna praksa, 7-12. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Stojnov, D.; Miletić, V. & Džinović, V. (2017): Kelly’s discourse and Foucaulat’s constructs. Personal Construct Psychology: Theory and Practice, 14, 146-157.

Miletić, V. & Stojnov, D. (2017): The Dewey Family Reunion: Kelly’s Man-the-Scientist Meets Rorty’s Ironist. Personal Construct Psychology: Theory and Pracatice, 14, 106-115.

Stojnov, D. (2018): Slika sveta koja nastaje u kvalitativnim istraživanjima: Šta dolazi posle refleksije u ogledalu? V. Džinović i S. Grbić (Ur.), Kvalitativna Istraživanja u društvenim naukama: od ličnog iskustva do socijalnih praksi, 9-12. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Prof. Dušan Stojnov

  • Kvalifikacije: doktor psiholoških nauka, sertifikovani psihoterapeut

  • Afilijacija: Departman za psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Udruženje konstruktivista Srbije

  • Kontakt: +381-63-833-2198 dusanstojnov@sbb.rs

Obrazovanje

Rođen u Beogradu 1957. Diplomirao je na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 1981; magistrirao na psihologiji ličnosti 1986 i odbranio doktorat iz psihologije na istom univerzitetu 1992. godine. Njegove profesionalne kvalifikacije obuhvataju i specijalističku diplomu iz psihoterapije ličnih konstrukata iz Centra za Psihologiju ličnih konstrukata u Londonu, stečenu 1990 godine.

Radno Iskustvo

Kao klinički psiholog bio je zaposlen u Zavodu za bolesti zavisnosti (1983-1989) u Kliničko-bolničkom centru “Dr. Dragiša Mišović” u Beogradu. Pored toga, angažovan je kao Personal Performance Consultants Clinical Affiliate od 1999 godine. Od 1990 godine radi kao sertifikovani konstruktivistički psihoterapeut i kouč. Svoju akademsku karijeru započeo je na Odeljenju za psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao asistent 1989 godine, a na ovom mestu danas predaje u zvanju redovnog profesora. Kao istraživač bio je angažovan na raznim projektima Instituta za kriminološka istraživanja, Instituta za psihologiju i Instituta za pedagoška istraživanja. Ostala mesta na kojima je profesionalno angažovan obuhvataju predavanja na programu za edukaciju psihoterapeuta Udruženja konstruktivista Srbije, Institutu za edukaciju iz geštalt psihoterapije na Malti, Konstruktivističkom institutu za psihologiju u Padovi u Italiji i master studije iz koučing psihologije na Univerzitetu Stelenboš u Južnoj Africi.

Profesionalno Intresovanje

Od 1987 do danas održao je brojna predavanja po pozivu, seminare, radionice i kurseve iz konstruktivističke psihologije, psihoterapije i koučinga na mnogim skupovima i profesionalnim institucijama u Jugoslaviji/Srbiji, Grčkoj, Malti, Velikoj Britaniji, Irskoj, Italiji, Češkoj Republici i Južnoj Africi. Čvrsto je teorijski opredeljen za konstruktivizam, konstrukcionizam i relacionistički pristup psihologiji osoba. Njegova interesovanja okrenuta su čitanju psihologije ličnih konstrukata u konstrukcionističkom ključu i povezivanju ove teorije sa Fukoovim i Gofmanovim učenjima. Kao facilitator u praksi, pored terapije i savetovanja, bavi se i koučingom gde u specifičnom pristupu u radu sa organizacijama povezuje koučing ličnih konstrukata sa praksom uvažavajućeg istraživanja i performativne nauke.

Članstva u udruženjima

Uređivački odbor časopisa Journal of Constructivist Psychology.

Uređivački odbor časopisa Personal Constructs: Theory and Practice.

Uređivački odbor časopisa Rivista Italiana di Costruttivismo.

Uređivački odbor časopisa Costruttivismi e-journale di Associazione Italiana di Psicologia e Psicoterapia Costruttivista (AIPPC).

Osnivač i predsednik Udruženja konstruktivista Srbije (UKS) od 1995. godine.

Jedan od osnivača European Personal Construct Association (EPCA).

Suosnivač European Constructivist Training Network (ECTN).

Suosnivač European Constructivist Training Network (ECTN).

Knjige

Izabrani Radovi

Stojnov, D. (1987): Is there a place for heterarchy in our construing?; Constructs, 5, 4-5.

Stojnov, D. (1990): Construing H-I-V positivity amongst heroin addicts. P. Maitland (Ed.): Personal Construct Theory, Deviancy and Social Work, 108-112. London: Inner London Probation Service Press.

Stojnov, D. (1990): Primena teorije ličnih konstrukata u kliničkoj psiho­logiji. U: J. Berger, M. Biro, S. Hrnjica (Eds.), Klinička Psihologija – teorija i praksa, 584-598. Beograd: Naučna knjiga.

Stojnov, D. (1993): Osnovna načela konstruktivističke metateoirje. Theoria, 3-4, 156-170.

Stojnov, D. (1993): Konstruktivističko shvatanje poistovećenja. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 25, 250-270.

Stojnov, D. (1993): Odnos stereotipa i samoopažaja kod grupe narkomana: Istraživanje u okviru teorije ličnih konstrukata. Časopis za kliničku psihologiju i socijalnu patologiju, 1-2, 56-68.

Stojnov, D. (1994): Uloga nepoželjnog samstva u procesu poistovećenja. Psihologija, 1-2, 111-125.

Stojnov, D. (1994): Konstruisanje slike o sebi i uzoru: Istraživanje poistovećenja u teoriji ličnih konstrukata. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 26, 87-110.

Stojnov, D. (1995): Moralno opredeljenje teorije ličnih konstrukata. U: S. Krnjajić (Ur..), Moralnost i društvena kriza, 128-138. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.

Stojnov, D. & Džamonja-Ignjatović, T. (1995): Konstruktivistička psihoterapija: ka objedinjujućoj perspektivi. Časopis za kliničku psihologiju i socijalnu patologiju, 1-2, 52-69.

Stojnov, D. (1996): A Personal Construction of War in Yugoslavia: Transition as a way of life. U: B. Walker & D. Kalekin – Fishman (Eds.), The construction of group realities – Culture, Society, and Personal Construct Theory, 95-103. Malabar, Florida: Krieger.

Stojnov, D. (1996): Kelly’s Theory of Ethics: Hidden, Mislaid or Misleading? Journal of Constructivist Psychology, 3, 185-201.

Stojnov, D. (1996): After 40 Years of piece a war in the heart of Europe. U: J. Scheer & A. Catina (Eds.), Empirical Constructivism in Europe: The Personal Construct Approach, 43-52. Gießen: Psychozocial-Verlag.

Stojnov, D. (1996): Konstruktivistička metateorija I: Karakteristike konstruktivističkih pravaca i merila za njihovo razvrstavanje. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 28, 412-432.

Stojnov, D. (1996): Pojmovno određenje kulturnog identiteta. U: M. Knežević (Ed.), Srbija i Evropa, 91-97. Beograd: Dom kulture “Studentski grad”.

Stojnov, D. (1997): Konstruktivistička metateorija II: Implikacije za oblast obrazovanja i vaspitanja. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 29, 21-38.

Stojnov, D., Knežević, M. & Gojić, A. (1997): To be or not to be а Serb: Construction of national identity amongst Yugoslav students. U: P. M. Denicolo & M. L. Pope (Eds.), Sharing Understanding and Practice, 21-33. Farnborough: EPCA Publication.

Stojnov D. (1998): Konstruktivizam, participativna epistemologija i konstitutivnost psiholoških kategorija. Zbornik Instituta za pedagoška Istraživanja, 30, 297-321.

Stojnov, D. (1999): Construing Personality of Political Leaders in Serbia and Macedonia. U: J. Fisher & D. Savage (Eds.), Beyond Experimentation into Meaning, 96-107. Farnborough: EPCA Publication.

Stojnov D. (1999): Ličnost: ispitivanje porekla, značenja i srodnih pojmova. Psihologija, 1-2, str. 45-65.

Stojnov, D. (1999): Identitet: Polifren ili Monolitan? Psihologija, 3-4, str. 141-156.

Stojnov, D. i Ristić, Ž. (1999): Granice: Inherentna svojstva objekata ili proishod delatnosti uma? Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 31, 127-151.

Stojnov, D. (2000): Konstruktivistička psihoterapija. U: D. Stojnov (Ur.), Psihoterapije, str. 265-291. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Stojnov, D. (2000): Teorijski pluralizam u psihoterapiji. U: D. Stojnov (Ur.), Psihoterapije, str. 3-25. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Stojnov, D. (2001): Konstruktivistički pogled na svet: Predstavljanje jedne paradigme. Psihologija, 1-2, str. 9-48.

Stojnov, D. (2001): Psihoterapija ličnih konstrukata – Konstruktivistička psihoterapija. U: Lj. Erić (Ed.), Psihoterapija, str. 353-374. Beograd: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Stojnov, D. (2001): Predgovor. U: V. Ber, Uvod u socijalni konstrukcionizam, str. 7-25. Beograd: Zepter Book World.

Stojnov, D & Butt, T. (2002): The Relational Basis of Personal Construct Psychology. In: R. Neimeyer & G. Neimeyer (Eds.), Advances of personal construct theory: New Directions and Perspectives, 81-113. Westport, Connecticut and London: Praeger.

Stojnov, D. (2002): Normalizacija i vaspitanje: Represija prirodne harmonije ili emancipacija disharmonije perspektiva? Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 34, 30-48.

Stojnov, D. (2003): Moving Personal Construct Psychology to Politics: Understanding the Voices with which we Disagree. U: F. Fransella (Ed.), Handbook of Personal Construct Psychology, 191-198. London: Wiley.

Stojnov, D. (2003): After 40 Years of piece a war in the heart of Europe. U: J. Scheer (Ed.), Crossing Borders – Going Places: Personal Construction of Otherness, 167-176. Gießen: Psychozocial-Verlag.

Stojnov, D. (2003): Relativizam: Bauk koji kruži naukom. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 35, 11-44.

Stojnov, D. (2003): Construct; Personality; Political Construing; PCP and ontology; PCP and philosophy of science; Elicitation of core constructs. Entries for Internet Encyclopedia for PCP, http://www.pcp-net.de/encyclopaedia.

Stojnov, D. (2003): Šta nose reči: Dekonstrukcija lenjosti u lenjoj piti. U: B. Ćorić (Pr.), Ljudi Govore: Reči…, 173-183. Beograd: Institut za mentalno zdravlje.

Stojnov, D. (2004): Teachers as Personal (Construct) Transformers (A review of Transformative Education: Personal Construct Approach to Practice and Research by Maureen Pope and Pamela Denicolo, London: Whurr Publishers). Contemporary Psychology, 49, 1, 63-65.

Stojnov, D. (2004): Od psihologije ličnosti ka psihologiji osoba. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 36, 11-45.

Stojnov, D. (2004): Znanje, moć i kurikulum. U: S. Milanović-Nahod i N. Šaranović-Božanović (Ur.), Znanje i postignuće, 40-62. Beograd: Instituta za pedagoška istraživanja.

Stojnov D. (2005): Društvena konstrukcija normalnosti i njenih granica. A. Dimitrijević (Ur.), Normalnost i patologija, 287-321. Beograd: Zavod za Udžbenike i nastavna sredstva.

Stojnov, D. (2005): Normalnost, moć i revizija psihologije. U: P. Milenković i D. Marinković, (Ur.), Mišel Fuko 1926-1984-2004, str. 251-280. Novi Sad: Vojvođanska sociološka asocijacija.

Stojnov, D. (2006): Kulturološka revizija shvatanja normalnosti u «Ψ» naukama. Zbornik radova Fakulteta Dramskih Umetnosti, 8-9, 469-497.

Stojnov, D. (2006): Konstruktivistička psihoterapija. U: Lj. Erić (Ur.), Psihoterapija (Treće, dopunjeno i prošireno izdanje), str. 441-457. Beograd: Institut za Mentalno Zdravlje.

Stojnov, D. (2006): Potrošene kategorije. U: B. Ćorić (Pr.), Ljudi Govore: Gde počinje – gde prestaje psihijatrija. str. 65-87. Beograd: Institut za mentalno zdravlje.

Stojnov, D. (2007): Konstrukt i Konstruktivizam. U: A. Mimica i M. Bogdanović (Pr.), Sociološki rečnik, str. 253-254. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva..

Stojnov, D. (2007): Odnos psihologije i kliničke psihologije. U: J. Berger i M. Mitić (Ur.), Klinička psihologija. Beograd.

Stojnov, D.; Džinović, V. & Pavlović, J.(2008): Kelly meets Foucault: understanding school underachievement. Journal of Constructivist Psychology, 21-33.

Stojnov, D. (2008): Brojevi i reči. U: D. Stojnov (Ur.), Metateorisjke osnove kvalitativnih istraživanja, 9-27. Beograd: Zepter Book World.

D. Stojnov & J. Pavlović (2010): An invitation to personal construct coaching: From personal construct therapy to personal construct coaching. International Coaching Psychology Review, 5, 129-139.

D. Stojnov (2010): Psychotherapist-as-a-philosopher-of-science. U: J. Raskin, S. Bridges, & R. Neimeyer (Eds.), Studies in Meaning 4, 313-356. NY: Pace University Press.

D. Stojnov (2010): Being the bad, bad, scientist: An alternative construction of psychological disorder. U: D. Bourne & M. Fromm (Eds.), Construing PCP: New Contexts and Perspectives: 9th EPCA Conference Proceedings, 67-90. Noerderstedt: Books on Demand.

D. Stojnov & Lj. Savanović (2011): Pyramiding updated. In: D. Stojnov, V. Džinović, J. Pavlović, & M. Frances (Eds.), Personal Construct Psychology In An Accelerated World, 199-213. Belgrade: Serbian Constructivist Association & EPCA Publications.

J. Pavlović & D. Stojnov (2011): Personal construct coaching: “New/old“ tool for personal and professional development. In: D. Stojnov, V. Džinović, J. Pavlović, & M. Frances (Eds.), Keeping Personal Construct Psychology In An Accelerated World, 137-147. Belgrade: Serbian Constructivist Association & EPCA Publications.

D. Stojnov & H. Procter (2012): Spying on the self: Reflective elaborations in personal & relational construct psychology. U: M. Giliberto, C. Del’Aversano & F. Velicogna (Ur.), PCP And Constructivism: Ways of Working, Learning and Living, 9-24. Firenze: Libri Liberi.

Stojnov, D. (2013): Stereotypes That Help Define Who We Are. Journal of Constructivist Psychology, 26, 1-9.

Stojnov, D. (2016): The Political Program of Personal Construct Psychology. U: D. Winter & N. Reed (ur.), The Wiley Handbook of Personal Construct Psychology, 178-190. Chicester; Wiley Blaxkwell.

Pavlović, J.; Stojnov, D. (2016): Personal Construct Coaching. U: D. Winter & N. Reed (ur.), The Wiley Handbook of Personal Construct Psychology, 320-331. Chicester; Wiley Blaxkwell.

Stojnov, D. (2016): Kvalitativna Istraživanja – Faza 2: Podizanje samopoštovanja. V. Džinović, N. Gutvajn i M. Radulović (Ur.), Kvalitativna Istraživanja u obrazovanju: transformativna i participativna praksa, 7-12. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Stojnov, D.; Miletić, V. & Džinović, V. (2017): Kelly’s discourse and Foucaulat’s constructs. Personal Construct Psychology: Theory and Practice, 14, 146-157.

Miletić, V. & Stojnov, D. (2017): The Dewey Family Reunion: Kelly’s Man-the-Scientist Meets Rorty’s Ironist. Personal Construct Psychology: Theory and Pracatice, 14, 106-115.

Stojnov, D. (2018): Slika sveta koja nastaje u kvalitativnim istraživanjima: Šta dolazi posle refleksije u ogledalu? V. Džinović i S. Grbić (Ur.), Kvalitativna Istraživanja u društvenim naukama: od ličnog iskustva do socijalnih praksi, 9-12. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.