GOSTOVANJE PROF- STOJNOVA NA UNIVERZITETU STELENBOŠ U KEJPTAUNU

Prof. Dušan Stojnov je tokom novembra po pozivu Univerziteta Stelenboš održao niz predavanja i radionica na modulu master programu iz koučing psihologije.

Kao i 2012 godine, gostovanju prof. Stojnova je poklonjena posebna pažnja. Studenti master programa su veoma dobro prihvatili konstrutivistički pristup koučingu iz perspektive psihologije ličnih konstrukata – posebno se oduševljavajući nizom korisnih tehnika koje su im bile predstavaljene.

Na posebno organizovanoj radionici o Mreži repertoara, odziv učesnika i njihov kreativni doprinos radionici je bio fantastičan. Preovlađujući utisak je bio da je Mreža Repertoara sredstvo čiji su potencijali za primenu koučingu enormni. Predavačke sposobnosti prof. Stojnova ocenjene su najvišom ocenom.

Kao posledica prethodnog i ovog gostovanja, nastala je „PCP Study Group“ koja u ovom trenutku ima oko 120 članova koji su raspoloženi da nastave saradnju i u budućnosti organizuju raznovrsne oblike predavanja i radionica na naprednom nivou konstruktivističkog koučinga.

Posebno efektno je bilo poslednje veče kursa kada je u kampus Univerziteta došla grupa bubnjara „Binos“ i napravila nezaboravnu radionicu na kojoj su svi učesnici programa učili da sviraju djembe, afrički bubanj.