Constructivistic Meet-up Series 2

Tokom prošle godine smo imali prilike da slušamo niz konstruktivističkih predavanja i radionica organizovanih u online formatu. Septembar sa sobom nosi drugi ciklus Constructivistic Meet-up serija.
Prvo tema u novom ciklusu glasila je “When Social Skills Meet Social Cognition: An Enactive Social Communication Intervention Framework for Neurodiverse Young People”. Predavanje je 17. septembra održala Sandy M. Burbach.
Njeno polazište u predavanju je bilo da nam nedostaje ključ za razumevanje veze između procesuiranja informacija, socijalnih veština i prirode socijalne kognicije. Zbog toga je načinjen pokušaj da se osmisli intervencija, koja se direktno bavi efektima senzorne obrade informacija, kognicije i jezičkog razvoja na socijalne konstrukte i njihova značenja. Predavanje je integrisalo različite teorijske perspektive, utemeljena saznanja, kao i teoriju ličnih konstrukata i enkativizam, u jedan koherentan i svestran pristup.
Sledeće predavanje je zakazano za 1. oktobar. Sve detalje o rasporedu aktivnosti i programu Constructivistic Meet-up Series 2 možete pronaći na sledećem linku: