Drugi deo radionice o alijenaciji

Nakon uspešno održanog prvog dela radionice u oktobru mesecu, naše kolege su 6. decembra nastavile započetu temu otuđivanja dece. Ovog susreta akcenat je stavljen na rad sa decom, žrtvama alijenacije, iz ugla konstruktivizma. Pored naših kolega i edukatora, Ane Rajković i Milana Damjanca, priču su ovog puta obogatili i kolega Igor Andrić, konstruktivistički psihoterapeut, kao i Dejan Kojić, forenzički psiholog.
Radionica je započeta konceptom i načinima identifikovanja alijenacije po shvatanjima autora Krega Čildresa. Nakon toga, imali smo priliku da čujemo više o faktorima razlikovanja alijenacije i drugih oblika zlostavljanja, kao i da kroz primere iz prakse dobijemo uvide u načine vođenja forenzičkih intervjua sa decom, žrtvama otuđivanja. Naši edukatori su, nakon izloženog, pokazali kakav značaj konstruktivistička psihoterapija ima u radu sa ovim problemom. Dok je kolega Milan predstavio osnovne konstruktivističke termine, relevantne za ovu temu, koleginica Ana je pružila predloge za terapijski rad, kao i tehnike koje su posebno značajne za rad sa decom.
Poslednja radionica u ovoj seriji održaće se u februaru sledeće godine i baviće se radom sa targetiranim roditeljima. Nadamo se da će i sledeći susret biti podjednako zapažen kao i prethodna dva.