Drugi Vikend za konstruktivizam

Uspešno je završen i 2. Vikend za konstruktivizam, a ovog puta lokacija druženja bio je hotel Norcev na Fruškoj gori. Konferencija je održana između 31. Marta i 2. Aprila, a tema ovog susreta bila je „Savetodavni i psihoterapijski rad sa traumom – konstruktivistička perspektiva“.
Konferenciju je prvog dana otvorio naš edukator Milan Damjanac. Milan nas je uveo u vikend temom šta je to trauma, a zatim je govorio i o kulturološkim narativima o traumi, identitetu, autentičnosti i traumi.
Organizator konferencije i predavač drugog dana, Ana Rajković, dala je konstruktivistički okvir za rad sa PTSD-om. Ana nam je pomogla da razumemo reakcije na traumu, približila perspektivu fragmentisanog selfa istraumiranih osoba, kompleksne traume, kao i rada sa preživelima seksualnog zlostavljanja.
Poslednjeg dana nas je kolega konstruktivistički terapeut i medicinski psiholog Vukašin Čobeljić
još jednom inspirisao svojim izlaganjem. On je podelio svoja iskustva iz prakse savetodavnog i
terapijskog rada sa decom obolelom od malignih bolesti.
Konferenciju su zatvorile naše edukantkinje i terapeutkinje pod supervizijom Jovana Krotić
Čelikić i Maja Samardžić sa temom rada sa žrtvama trgovine ljudima.
Poslednjeg dana nas je kolega konstruktivistički terapeut i medicinski psiholog Vukašin Čobeljić još jednom inspirisao svojim izlaganjem. On je podelio svoja iskustva iz prakse savetodavnog i terapijskog rada sa decom obolelom od malignih bolesti. Konferenciju su zatvorile naše edukantkinje i terapeutkinje pod supervizijom Jovana Krotić Čelikić i Maja Samardžić sa temom rada sa žrtvama trgovine ljudima.
Hvala svima predavačima na izlaganju tokom ovog vikenda i podsećanju zašto smo odabrali ovaj pravac. Takođe, hvala i svim učesnicima na podsećanju koliko su kontakti i odnosi važni i koliko je bitno da ih međusobno čuvamo.