Gostovanje na humanitarnoj konferenciji „Brak i seksualnost“

Organizacija Vitezovi osmeha održala je međunarodnu humanitarnu konferenciju „Brak i seksualnost – od tradicije do postmoderne“. Konferencija se realizovala 21. septembra, a jedan od pozvanih izlagača bio je naš kolega Milan Damjanac. Celokupan iznos prikupljen od kotizacija učesnika doniran je u humanitarne svrhe.
Neke od tema koje su tokom konferencije pokrenute su: odnos brakova nekada i sada, uloga oba pola u partnerskoj zajednici, seksualnost kroz životne faze, psihoterapija preljuba i relacione traume, položaj žena u Šerijatskom društvu itd. Naš edukator i psihoterapeut Milan Damjanac predstavio je svoju temu važnosti rada sa erotskim transferom u psihoterapiji, iz ugla konstruktivizma.
Ponosni smo što naše kolege učestvuju na skupovima ovog tipa i predstavljaju konstruktivizam u najboljem svetlu!