Publikacije

Zbornik PCP IN AN ACCELERATED WORLD

Udruženje konstruktivista Srbije u saradnji sa EPCA Publicatons objavilo je zbornik izabranih radova sa X konferencije Evropske asocijacije za psihologiju ličnih konstrukata koja je održana u Beogradu aprila 2010. godine koju su priredili Dušan Stojnov, Vladimir Džinović, Jelena Pavlović i Mary Frances. Sadržaj knjige

Biblioteka MULTIVERSA

Udruženje konstruktivista Srbije pokrenulo je, u saradnji sa izdavačkom kućom Zepter Book World, biblioteku Multiversa. Do sada su objavljena četiri naslova: Uvod u socijalni konstrukcionizam, autorke Vivijen Ber, Psihologija ličnih konstrukata: Uvod u teoriju i terapiju, autora Dušana Stojnova i Socijalna konstrukcija: Ulazak u dijalog, autora Keneta i Meri Gergen, kao i Metateorijske osnove kvalitativnih istraživanja koju je priredio Dušan Stojnov.

Misija ove biblioteke je da omogući domaćoj publici da na srpskom jeziku čita i upozna se sa nekim od najznačajnijih autora i dela različitih konstruktivističkih pravaca, kao i da podstakne lokalnu izdavačku delatnost u ovoj oblasti. Naziv biblioteke odražava zajedničku ideju svih konstruktivističkih pristupa, a to je da mi ne živimo u jednom i univerzalnom svetu, već u mnoštvu različitih i međusobno nesvodivih svetova – Multiversi.