Izveštaj sa radionice u Magacinu u Kraljevića Marka

U subotu 22. 6. 2019. edukatori UKS-a Vladimir Džinović, Ana Rajković i kodidakt Milan Damjanac, održali su promotivnu radionicu u KC „Magacin u Kraljevića Marka“ sa nazivom Kreativna sloboda da postanemo ono što nismo. Radionica je imala za cilj da upozna učesnike sa teorijskim osnovama konstruktivizma, predstavi ideju promene i proces konstruktivističke psihoterapije. Učesnicima je takođedemonstrirano nekoliko tehnika koje se koriste u terapijskom procesu.