Izveštaj sa VII Kongres psihoterapeuta Srbije, oktobar 2017, Beograd

Održan je VII Kongres psihoterapeuta Srbije od 19-22. oktobra 2017. godine u Beogradu. U Beogradu se od 19. do 22. oktobra održao sedmi kongres psihoterapeuta Srbije. Na ovom skupu naše kolege su imale četiri zapažene prezentacije. Milan Damjanac je održao izlaganje na temu „Promena kao terapijski cilj u konstruktivističkoj psihoterapiji i osvrt na filozofsku praksu“, dok su Ana Rajković i Tatjana Stojnov predstavile tri rada: „Konstrukcija i dekonstrukcija mržnje – izazovi u radu sa decom žrtvama roditeljskog otuđivanja“, „Korišćenje konstruktivističkih tehnika u psihoterapijskom radu sa decom žrtvama otuđivanja“ i „Razvod kao danak u krvi – prepoznavanje otuđivanja kao vida psihološkog nasilja“.