IZVEŠTAJ SA XII KONFERENCIJE EPCA U BRNU

XII Evropska Konstruktivistička Konferencija održana je u Brnu u Češkoj, od 20. do 23. juna. „Osveži svoje konstrukte” uzet je kao lajtmotiv konferencije i krovni pojam koji dobro opisuje šarenilo radova koji su predstavljeni. Konstruktivistička metateorija je sama po sebi fleksibilna i kreativna, te se lako može povezati sa raznim oblastima i socijalnim praksama. Među učesnicima su se našli konstruktivisti iz Velike Britanije, Irske, Srbije, Španije, Italije (Padova i Firenca), Češke, pa čak i Australije.

Radovi učesnika pokazali su kako se konstruktivizam može povezati sa demokratijom, liderstvom, obrazovanjem, umetnošću, socijanim mrežama, jogom, kao i matematikom. Navedeno omogućava da se održi korak sa brojnim društvenim promenama i da se na pravi način osveže naši konstrukti kako bi bili funkcionalniji u svetu koji se sve brže menja.

Sadržaj konferencije je značajno bio obogaćen sa preko 10 interaktivnih i zanimljivih radionica, koje su kroz zajedničko delanje predavača i publike prikazale “konstruktivizam na delu”. Kroz radioničarski pristup učesnici su se bolje upoznali sa radom sa snovima, raznovrsnim načinima za upotrebu kvalitativnih gridova, rada sa porodicama i parovima, jogom, DIXIT kartama. Na programu se našao i simpozijum na kome je predstavljena integracija pristupa narativne psihologije iTLK.Dva plenarna predavanja su bila posvećena alternativnom pristupu predavanju matematike, koji je u velikoj meri u saglasju sa konstruktivističkom paradigmom, kao i razmatranjem perspektive konstruktivističkog shvatanja poremećaja u budućnosti i njenim poređenjem sa pristupom koji postoji u novom priručniku mentalnih poremećaja (DSM-V).

Pored toga, konferencija je predstvaljala i važnu priliku za znatan broj mladih izlagača da podele svoje ideje i iskustva sa starijim kolegama.

Značajan doprinos svojim zanimljivim i raznovrsnim izlaganjima dala je i grupa edukanata iz Udruženja konstruktivista Srbije. Zavidan nivo znanja konstruktivističke teorije i fluentno vladanje engleskim jezikom omogućili su našim kolegama da konstruktivizam u Srbiji prikažu u najboljem svetlu. Teme radova su se kretale od povezivanja TLK-a sa diskurzivnim i narativnim pristupima, preko kvalitativnih mreža i rada sa telesnim, pa sve do izlaganja iskustva u korišćenju konstruktivizma u radu sa hemato-onkološkim pacijentima.

Pored izlaganja i radionica, program konferencije je obuhvatio i izlete u Vilu Tugendhat i Prag, kao i večernje zabave na kojima su glavni izvodjači bili sami učesnici konferencije. Srdačna i opuštena atmosfera, uz pesmu i igru, na pravi način su zaokružili celokupan dogadjaj. Važno je pomenuti da su naši češki prijatelji, i pored svih prepreka i nedaća koje uvek idu uz pripremu internacionalnih skupova, uspeli da organizaciju konferenciju održe je na visokom nivou.

Konferencija je zatvorena sklapanjem dogovora i iznošenjem planova za buduća evropska i svetska okupljanja. Sledeći Internacionalni Konstruktivistički Kongres održaće se u Londonu 2015. godine, a XII konferencija EPCA u Padovi 2016.