Konstruktivistički dani i jedna noć - obaveštenje za učesnike

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamoda će 25. i 26. maja 2019. godine biti održani prvi Konstruktivistički dani i jedna noć. Ovaj novi događaj u organizaciji Udruženja konstruktivista Srbije osmišljen je sa namerom da podstakne studente i konstruktivističke psihoterapeute sa diplomom na razmenu inovativnih ideja i terapeutskih iskustava. Pozivamo vas da predstavite kolegama svoje teorijske radove, nacrte ili kompletna istraživanja inspirisana konstruktivističkim temama, studije slučaja koje imaju širi naučni i stručni značaj ili inovativne terapeutske tehnike. Vaše prezentacije mogu biti u formi saopštenja, radionice ili okruglog stola o nekoj temi koja vam je posebno zanimljiva. Zamisao je da iznesete svoje ideje, koje ne moraju biti do kraja razrađene, a da ih onda detaljnije osmislimo kroz diskusiju. Verujemo da među nama mogu da se konstruišu brojne kreativne i inspirativne priče, koje nas povezuju i osnažuju našu posvećenost misiji da u svet unesemo više socijalnosti i propozicionalnosti.

Konstruktivistički dani i jedna noć započinju uvodnim izlaganjem profesora Dušana Stojnova, „Psihologija ličnih konstrukata kao teorija koja je anticipovala Fukoove kritike psihološke nauke“. U ovom izlaganju ćemo se upoznati sa najnovijim i veoma plodotvornim pristupom koji ukazuje na brojne niti konvergencije između Kelija i Fukoa, stvarajući na taj način pretpostavke za sociokonstrukcionističko i poststrukturalističko tumačenje psihologije ličnih konstrukata.

U nastavku prvog dana biće organizovana radionica na temu „Primena konstruktivističkog rolograma u terapiji“. Konstruktivistički rologram je tehnika koju je osmislio i prvi put primenio profesor Stojnov u svojoj psihološkoj radionici „Spying on the self“. Zasnovana je na ideji višestrukog sopstva i posebno na konstruktivističkoj metafori zajednice sopstva. Učesnici radionice imaće priliku da se teorijski i praktično upoznaju sa inovativnom primenom konstruktivističkog rolograma u radu sa klijentima. Radionicu vode Vladimir Džinović i Milan Damjanac.

Najveći deo vremena biće posvećen studentskim radovima. Ohrabrujemo vas da predloge svojih saopštenja uobličite u formi apstrakta, dužine između 150 i 200 reči, u kome ćete sažeto, ali sadržajno, iznet i: a) predmet saopštenja sa teorijskom osnovom, b) cilj (šta je ono što želite da ostvarite polazeći od predmeta), c) način na koji nameravate da ostvarite cilj (na primer, opis metodologije ako se radi o istraživanju, način demonstriranja inovativne tehnike, način vođenja radionice itd.), d)najznačajnije rezultate (na primer, rezultate istraživanja, efekte primene inovativne tehnike itd.)i e) zaključkesa praktičnim implikacijama za terapiju. Ukoliko ne budete realizovali sve faze istraživačkog procesa do održavanja Konstruktivističkih dana i jedne noći, možete predstaviti nacrt istraživanja, dakle tačke a), b) i c) u apstraktu. Kao što smo već rekli, nije neophodno da imate detaljno razvijene radove. Dovoljno je da imate zanimljivu ideju i da želite da je podelite sa drugima.Predviđeno je da saopštenje traje petnaest minuta, a radionica i okrugli sto – trideset minuta. Detaljan program događaja biće naknadno objavljen, pošto prispeju vaši apstrakti. Konsultacije u vezi sa pripremom apstrakata i saopštenja (kao i radionica i okruglih stolova) pružiće vam profesor Dušan Stojnov i Vladimir Džinović. Možete nam se obratiti da vam pomognemo u definisanju predmeta, cilja, metodologije i u osmišljavanju načina demonstriranja tehnike, vođenja radionice ili okruglog stola, kao i načina saopštavanja rezultata i implikacija. Prvi Konstruktivistički danii jedna noć održavaju se u prirodnom ambijentu salaša Drevna(www.drevna.com). Smeštaj je u dvokrevetnim, trokrevetnim i četvorokrevetnim bungalovima(bungalovi imaju sprat, tako da se praktično radi o dvokrevetnim sobama). Dolazak je u 10h ujutro, a povratak u nedelju posle ručka. Noćenje i četiri obroka (ručak i večera 25. maja; doručak i ručak 26. maja) koštaju 35 evra. U cenu nisu uračunati troškovi prevoza (najpovoljnije je da se prevezemo u više privatnih automobila, o čemu ćemo naknadno saopštiti plan). Plaćanje se možeobaviti u tri rate: – I rata do 16. marta – II rata do 20. aprila – III rata do 18. maja

Učešće na Konstruktivističkim danima i jednoj noći će se računati kao dvodnevna radionica (16 sati) za one koji izlažu, a kao jednodnevna radionica (8 sati) za ostale učesnike. Molimo vas da imate u vidu sledeće važne datume:

– do 16. marta je potrebno da se prijavite za učešćena e-mail adresu Jelene Samardžije – jecasam@gmail.com prijavu ćete izvršiti tako što ćete u poruci napisati: „Prijavljujem se za učešće na prvim Konstruktivističkim danima i jednoj noći“ i potpisati se

– do 10. maja je potrebno da pošaljete apstrakte na e-mail adresu v.dzinovic@gmail.com, nakon čega će uslediti jednokratna recenzija i povratna informacija o eventualnim izmenama u tekstu apstrakata

– do 18. maja izvršite kompletnu uplatuza učešće.