Meet-up “The Place of Constructivism and PCP in Society and the Human Sciences”

Projekat Constructivist Meet-up Series, započet putem Zoom platforme septembra 2020. godine, približava se kraju. Nakon brojnih uspešnih predavanja i radionica u sklopu ovog ciklusa, želeli smo da se osvrnemo na ona posebno značajna.
Konstruktivistički susret sa temom „The Place of Constructivism and PCP in Society and the Human Sciences“ otvorio je vrata projektu. Predavač ovog izlaganja bio je Michael F. Mascolo, sa Merrimack College-a. Mascolo je istakao prednosti i snage konstruktivističkog pristupa terapiji, kao što su integrativni teorijski okvir, holizam i primenljivost. Sa druge strane, preispitao je i moguće rizike Kelijeve teorije, poput hostilnosti, intelektualne konzervativnosti i odbačenosti od strane drugih pravaca. Pored toga, dobili smo i uvid u posmatranje individue, društva i njihovog međusobnog odnosa, sagledane iz perspektive teorije ličnih konstrukata.
Nakon svakog konstruktivističkog susreta, slede diskusija i komentari publike, što je prilika da se tema dodatno produbi. Snimak celog predavanja, kao i mnogih drugih, možete pronaći na sledećem linku: