Meet-up „What would Hinkle make of the COVID pandemic?“

Treći meet-up, kojim se pandemija virusa COVID 19 sagledava iz konstruktivističke perspektive, održan je 1. oktobra. Obrađivana tema ovog puta bila je „What would Hinkle make of the COVID pandemic?“.
Predavač pomenutog konstruktivističkog susreta bio je Peter Caputi, profesor sa Univerziteta Volongong. Caputi je napravio paralelu između Hinkleovih i Kelijevi definicija anksioznosti i pretnje, kako bi se pozvao na najčešće manifestacije ovih konstrukata tranzicije kod ljudi tokom trajanja pandemije. Pored toga, predavač je govorio i o prestanku testiranja hipoteza kod ljudi, usled pojačanog osećaja bespomoćnosti.
Tokom drugog dela predavanja, učesnicima je data mogućnost da međusobno razmene iskustva i prodiskutuju o potencijalu korišćenja konstruktivizma za razumevanje pandemije.
Sledeći meet-up sa temom „Using playfulness as a complement to facilitate constructive alternativism” održaće se 15. oktobra. Pozivamo sve zainteresovane da se priključe i doprinesu razvoju sledećih susreta!