Plan realizacije internacionalnih konferencija

Budući da je pandemija virusa Covid-19 dovela do pomeranja nekih od zakazanih internacionalnih konferencija, poput kongresa u Padovi, osvrnućemo se na trenutno stanje zakazanih konstruktivističkih okupljanja.
Kao što znate, Internacionalni PCP Kongres se održava na svake 4 godine, tako da će pomereni kongres sledeće godine biti 24. u nizu. U godinama između, organizovane su regionalne konferencije u Severnoj Americi, Australiji i Evropi. Evropska konferencija je , izuzev 2020. godine kada je otkazana zbog pandemije, redovno održavana. Međutim, poslednja Australijska konferencija je održana 2016, dok je u Severnoj Americi nije bilo od 2014. godine.
Zbog toga je komitet George Kelly Society doneo odluku da spoji Evropsku i Internacionalnu Konferenciju, sa planom da se ona realizuje svake godine kao „Internacionalni Kongres PCP“, koji će se održavati i na drugim kontinentima, ako to bude moguće.
Plan realizacije kongresa, na osnovu nove odluke je sledeći:
  • Sledeće 2022. godine u Padovi će biti održan 24. Internacionalni Kongres;
  • Nakon toga, 2023. godine biće obeležen 25. Internacionalni Kongres u Barseloni (gde je 2020. originalno planirana konferencija);
  • Postoji mogućnost da će se 2024. godine 26. Internacionalni Kongres održati u Brnu, u Češkoj Republici (gde je bila i EPCA Konferencija 2014. godine).
Sve detalje i dalje informacije o budućim konstruktivističkim kongresima objavićemo blagovremeno.