Počinje novi ciklus Uvodnog kursa

Novi ciklus Uvodnog kursa iz konstruktivističkog savetovanja i psihoterapije počinje u oktobru. Kurs će se realizovati od oktobra do maja, jednom mesečno, preko Zoom platforme.
Teme koje su pokrivene Uvodnim kursom su sledeće:
  • – Konstruktivni alternativizam, čovek naučnik i 4 tačke oslonca
  • – Fundamentalni postulat i korolari o konstruisanju, organizaciji, opsegu, dihotomiji i fragmentaciji; konverzacioni metod
  • – Fundamentalni postulat i korolari o konstruisanju, organizaciji, opsegu, dihotomiji i fragmentaciji; konverzacioni metod
  • – Korolari o izboru, zajedništu, individualnosti i društvenosti ; PEG i ABC
  • – Korolari o modulaciji i iskustvu; PIN ciklus iskustva, Mapa reke i Vruće stolice
  • – Poremećaj i dijagnostički konstrukti
  • – Emocije i proizvođenje promene; verbalizacija neverbalnih konstrukata
  • – Projektna I
  • – Projektna II
Drugi dan radionice bavili smo se našim „zlatnim pravilima“, iz kojih smo kasnije izdvajali različita sopstva koja se javljaju u terapijskom radu. Tehnika PEG pomogla nam je da verbalizujemo kako se ta novootkrivena sopstva međusobno vide i kakve bi poruke uputili jedno o drugom.
Sledeću radionicu profesor Stojnov održaće na jesen, kada ćemo se više baviti determinizmom.