Prva radionica o roditeljskoj alijenaciji

Drago nam je što vas obaveštavamo da je u subotu, 31. oktobra, održana prva u seriji edukativnih radionica na temu „Prepoznavanje alijenacije (otuđenja) – rad sa roditeljima i decom“. Cilj serije od ukupno 3 edukativne radionice na pomenutu temu jeste obučavanje što većeg broja stručnjaka iz humanističkih nauka za rad sa ovom vrstom porodičnog psihološkog nasilja.
Prvu radionicu održale su kolege i edukatori Ana Rajković i Milan Damjanac. Oni su učesnike upoznali sa fenomenom alijenacije, faktorima koji je diferenciraju od drugih oblika porodičnog nasilja, kao i nivoima otuđivanja koje možemo razlikovati. Akcenat je stavljen i na načine manifestovanja alijenacije, njene posledice po roditelja i dete, kao i na mogućnosti intervencije i rada sa osobama pogođenim ovim problemom. Celokupna radionica bila je obogaćena mnoštvom primera iz psihoterapijske prakse i delatnosti cenatara za socijalni rad.
Ponosni smo što naše kolege prepoznaju važnost rada i na temama o kojima se retko govori, kao i na njihovu inicijativu da je predstave iz konstruktivističkog ugla. Sa radošću isčekujemo sledeću radionicu iz ove serije koja će se više baviti konstruktivističkim tehnikama za rad sa decom žrtvama alijenacije.