ČUVENI TIM IZ KOVENTRIJA UPRAVLJAĆE BESOM U BEOGRADU!

Udruženje konstruktivistia Srbije ima veliku čast da u Beogradu organizuje radionicu „Working with Anger“ koju će održati Peter Cummins i Dina Pekala, članovi čuvenog tima iz Koventrija – čuvenog zbog izvanrednog rada sa besom koji je zasnovan na konsturktivističkom pristupu. Radionica će se održati 13. i 14. oktobra u prostorijama UKS.

„Working with Anger“ predstavlja dvodnevni uvod u razumevanje besa koje je razvijeno u okviru psihologije ličnih konstrukata. On obuhvata i lični pristup, na primer šta je ono što ljude čini besnim, obuhvata i načine razumevanja toga kako ljudi doživljavaju bes i obuhvata teorijska psihološka načela za razumevanje besa. Miks teorijskih prezentacija i praktičnih vežbi omogućiče učesnicima da razumeju razloge zbog kojih ponekad pobesne, da razumeju tuđi bes, i da razviju strategije koje će pomoći drugima da rekonstruišu svoj bes.