Završena serija radionica o roditeljskoj alijenaciji

Treća i poslednja radionica na temu roditeljskog otuđivanja održana je u nedelju, 28. februara. Tema ovog susreta bila je Rad sa targetiranim roditeljima – konstruktivistički pristup. Kroz ovaj susret sprovele su nas već poznate kolege i predavači Ana Rajković, Igor Andić i Dejan Kojić.
Radionicu smo započeli Igorevim osvrtom na uticaj otuđenja na tergetirane roditelje, sa akcentom na stadijume kroz koje prolazi osoba koja doživljava ovu vrstu nasilja. Nakon toga, Ana je učesnike upoznala sa rizicima i dilemama u radu sa otuđivanim roditeljem, istovremeno naglašavajući višestruke teškoće sa kojima se roditelj, u datoj ulozi, suočava. Ona je istakla važnost onog što terapeut može da pruži klijentu, tergetiranom roditelju, kroz upotrebu konstruktivističkih tehnika. Na kraju dana, Dejan je podelio nekoliko studija slučaja iz sopstevene prakse, zaokruživši celokupnu priču.
Zaključno sa ovom temom, završena je serija radionica o otuđivanju kao obliku porodičnog nasilja. Međutim, pored upoznavanja sa ovim fenomenom, cilj ovog ciklusa bio je i umrežavanje kolega koji imaju želju za radom sa klijentima pogođenim alijenacijom. Zbog toga vas pozivamo da dalje radimo, istražujemo i širimo svest o ovom pitanju, iščekujući neke nove i zanimljive teme.